13.3.2019
TRAN_PR(2019)636202
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter
(15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE))
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Jozo Radoš

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 149kWORD 51k
Rättsligt meddelande