8.10.2019
TRAN_PR(2019)641312
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави
(COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Маркус Фербер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 170kWORD 54k
Правна информация