8.10.2019
TRAN_PR(2019)641312
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi
(COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Markus Ferber

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 168kWORD 53k
Právní upozornění