8.10.2019
TRAN_PR(2019)641312
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande
(COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Markus Ferber

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 164kWORD 53k
Juridisk meddelelse