8.10.2019
TRAN_PR(2019)641312
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel
(COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Markus Ferber

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 159kWORD 52k
Õigusalane teave