8.10.2019
TRAN_PR(2019)641312
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas, teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose
(COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Markus Ferber

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 162kWORD 53k
Teisinis pranešimas