8.10.2019
TRAN_PR(2019)641312
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos
(COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Markus Ferber

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 165kWORD 55k
Juridisks paziņojums