8.10.2019
TRAN_PR(2019)641312
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami
(COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Markus Ferber

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 173kWORD 53k
Právne oznámenie