8.10.2019
TRAN_PR(2019)641312
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner
(COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Markus Ferber

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 162kWORD 52k
Rättsligt meddelande