8.10.2019
TRAN_PR(2019)641369
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi
(COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Markus Ferber

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 167kWORD 53k
Právní upozornění