8.10.2019
TRAN_PR(2019)641369
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos
(COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Markus Ferber

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 165kWORD 53k
Juridisks paziņojums