Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
IV.    Odbor za proračune

Odbor nadležan za:

1.   višegodišnji financijski okvir prihoda i rashoda Unije i sustav vlastitih sredstava Unije;

2.   posebne proračunske ovlasti Parlamenta, to jest proračun Unije, te za pregovore i provođenje međuinstitucijskih sporazuma na tom području;

3.   projekcije proračuna Parlamenta u skladu s postupkom uređenim Poslovnikom;

4.   proračun decentraliziranih tijela;

5.   financijske aktivnosti Europske investicijske banke koje nisu dio europskoga gospodarskog upravljanja;

6.   uključivanje Europskog fonda za razvoj u proračun, ne dovodeći u pitanje ovlasti odbora nadležnog za Sporazum o partnerstvu zemalja AKP-a i EU-a;

7.   financijske posljedice svih akata Unije i njihovu usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom, ne dovodeći u pitanje ovlasti nadležnih odbora;

8.   praćenje i ocjenjivanje izvršenja proračuna za tekuće razdoblje neovisno o članku 98 stavku 1., prijenose odobrenih sredstava, postupke vezane uz kadrovske promjene, proračunska sredstva za upravljanje i mišljenja o građevinskim projektima koja su od velikog financijskog značaja;

9.   Financijsku uredbu, ne uključujući pitanja izvršavanja, upravljanja i nadzora proračuna.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena