Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Iúil 2019
EPUB 152kPDF 1211k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

IARSCRÍBHINN VI : CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ(1)
XX.   An Coiste um Achainíocha

Tá an coiste freagrach as na nithe seo a leanas:

1.   achainíocha;

2.   éisteachtaí poiblí a eagrú maidir le tionscnaimh saoránach de bhun Riail 222;

3.   caidreamh leis an Ombudsman Eorpach.

(1)Arna ghlacadh le cinneadh ón bParlaimint an 15 Eanáir 2014.
An nuashonrú is déanaí: 22 Meitheamh 2019Fógra dlíthiúil