Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VI : PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)
XII.   Aluekehitysvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   unionin aluekehitys- ja koheesiopolitiikan toiminta ja kehittäminen sellaisena kuin se on vahvistettu perussopimuksissa;

2.   Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja muut unionin aluepolitiikan välineet;

3.   niiden vaikutusten arviointi, joita aiheutuu unionin muista politiikan aloista taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen;

4.   unionin rakennepoliittisten välineiden koordinointi;

5.   koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus;

6.   syrjäisimmät alueet ja saaristoalueet sekä rajat ylittävä ja alueiden välinen yhteistyö;

7.   suhteet alueiden komiteaan, alueiden välisen yhteistyön järjestöihin sekä paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus