Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
XII.   Odbor za regionalni razvoj

Odbor nadležan za:

1.   djelovanje i razvoj politike Unije za regionalni razvoj i koheziju, kako je utvrđeno u Ugovorima;

2.   Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i za ostale instrumente regionalne politike Unije;

3.   procjenu utjecaja drugih politika Unije na gospodarsku i socijalnu koheziju;

4.   usklađivanje strukturnih instrumenata Unije;

5.   urbanu dimenziju kohezijske politike;

6.   najudaljenija područja i otoke te prekograničnu i međuregionalnu suradnju;

7.   odnose s Odborom regija, organizacijama za međuregionalnu suradnju te lokalnim i regionalnim vlastima.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena