Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2019
EPUB 142kPDF 927k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VI : PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)
XI.   Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   yhteisen rautatie-, maantie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikennepolitiikan kehittäminen, erityisesti

a)   liikenteeseen Euroopan unionissa sovellettavat yhteiset säännöt,
b)   Euroopan laajuisten verkkojen perustaminen ja kehittäminen liikenteen infrastruktuurien alalla,
c)   liikennepalvelujen tarjoaminen ja suhteet kolmansiin maihin liikenneasioissa,
d)   liikenneturvallisuus,
e)   suhteet kansainvälisiin liikennejärjestöihin,
f)   Euroopan meriturvallisuusvirasto, Euroopan unionin rautatievirasto, Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ja SESAR-yhteisyritys;

2.   postipalvelut;

3.   matkailu.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus