Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 143kPDF 1150k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VI PIELIKUMS :  PARLAMENTA PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCES(1)
XI.   Transporta un tūrisma komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1.   jautājumiem saistībā ar kopējās dzelzceļa, autoceļu, iekšējo ūdensceļu, jūras un gaisa transporta politikas attīstīšanu, it īpaši:

a)   kopējiem noteikumiem, kas jāpiemēro transportam Eiropas Savienībā,
b)   Eiropas komunikāciju tīklu izveidi un attīstību transporta infrastruktūras jomā,
c)   transporta pakalpojumu sniegšanu un sakariem transporta jomā ar trešām valstīm,
d)   transporta drošību,
e)   attiecībām ar starptautiskām transporta struktūrām un organizācijām;
f)   Eiropas Jūras drošības aģentūru, Eiropas Dzelzceļa aģentūru, Eiropas Aviācijas drošības aģentūru un kopuzņēmumu SESAR;

2.   pasta pakalpojumiem;

3.   tūrismu.

(1) Pieņemts ar Parlamenta 2014. gada 15. janvāra lēmumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums