Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGANER OG OPGAVER

Artikel 29 : Udvalgsformandskonferencen

1.   Udvalgsformandskonferencen består af formændene for alle stående og særlige udvalg. Den vælger en formand.

2.   Er formanden ikke til stede, ledes mødet af det ældste medlem blandt de tilstedeværende.

3.   Udvalgsformandskonferencen kan rette henstillinger til Formandskonferencen om udvalgenes arbejde og opstillingen af dagsordenen for mødeperioderne.

4.   Præsidiet og Formandskonferencen kan overdrage Udvalgsformandskonferencen visse opgaver.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse