Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 194 : Обяснения на вот

1.   След приключване на гласуването всеки член на ЕП може да даде устно обяснение на вота при единното и/или окончателното гласуване по точка, внесена за разглеждане от Парламента, в рамките на една минута. Всеки член на ЕП може да даде до три устни обяснения на вот в рамките на една месечна сесия.

Всеки член на ЕП може да внесе писмено обяснение на вот, не по-дълго от 200 думи, което се публикува на страницата на съответния член на ЕП на уебсайта на Парламента.

Всяка политическа група може да даде обяснение на вота в рамките на две минути.

След започване на първото обяснение на вот по първата точка не се приемат повече искания за даване на обяснение на вот.

Допустими са обяснения на вота при единното и/или окончателното гласуване по всяка точка, внесена за разглеждане от Парламента. За целите на настоящия член понятието „окончателно гласуване“ се отнася не до вида гласуване, а означава последното гласуване по даден въпрос.

2.   Не се допускат обяснения на вот при тайно гласуване или при гласуване по процедурни въпроси.

3.   Когато дадена точка е била включена в дневния ред на Парламента без изменения или без разисквания, членовете на ЕП могат единствено да представят писмени обяснения на вота в съответствие с параграф 1.

Както писмените, така и устните обяснения трябва да имат пряко отношение към точката, внесена за разглеждане в Парламента.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация