Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VIII. : ODBORI I IZASLANSTVA
POGLAVLJE 1. : Odbori

Članak 206. : Osnivanje stalnih odbora

Na prijedlog Konferencije predsjednika Parlament osniva stalne odbore. Njihove se nadležnosti određuju u prilogu ovom Poslovniku (1) koji se donosi većinom danih glasova. Članovi odbora imenuju se tijekom prve sjednice novoizabranog Parlamenta.

Nadležnosti stalnih odbora ne moraju se odrediti u trenutku njihova osnivanja.

(1) Vidi Prilog VI.
Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna napomena