Top


Home - ElectionsHome - European ParliamentPrevious Menu Europaparlamentsval 1999
Vallagar - Storbritannien

DanskDeutschEllinikaEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomi

 


FÖRENADE KUNGARIKET
Val till Europaparlamentet: den 10 juni 1999
Valförfarande


 

  TOTALT KVINNOR MÄN
Invånarantal 59 247 000 30 109 000 29 138 000
varav EU-medborgare som är bosatta i landet 862 000 476 000 386 000
Antal potentiella väljare (18+) 45 678 000 23 500 000 22 178 000
Antal ungdomar (18_23)* 4 259 000 2 080 000 2 179 000
Antal platser 87    
Antal invånare per plats 681 000    


Källa: De senaste nationella befolkningsprognoserna; Eurostats uppskattningar av antalet EU- medborgare.

* Åldersgrupp som röstar för första gången i valet till Europaparlamentet (senaste val: juni 1994).

 

1 Rättslig grund


Vallagen av den 5 maj 1978 ändrades genom 1981 års European Assembly Elections Act och ytterligare den 15 februari 1994 för att ta hänsyn till det förändrade antalet ledamöter i Europaparlamentet. I enlighet med European Parliamentary Elections Act av den 14 januari 1999 kommer ett proportionellt valsystem att användas i England, Skottland och Wales för första gången.

 

2 Valsystem


_    Proportionellt valsystem med användande av en ordning med slutna regionala listor för elva regioner: östra (8 platser); östra Midlands (6 platser); London (10 platser); nordöstra England (4 platser); nordvästra England (10 platser); sydöstra England (11 platser); sydvästra England (7 platser), västra Midlands (8 platser); Yorkshire och Humberside (7 platser); Skottland (8 platser); Wales (5 platser).

_    Fördelning av platser för ovan nämnda regioner: d'Hondt-metoden.

_    Proportionellt valsystem med användande av Single Transferable Vote-metoden när det gäller de tre platserna för Nordirland.

 

3 Registrering av kandidater


_    Tidsfrist för registrering: ungefär fyra veckor före valdagen.

_    Deposition: 5 000 brittiska pund för varje partilista och region eller 5 000 brittiska pund för varje oberoende kandidat (kan återbetalas).

_    Villkor: Alla nomineringar måste stödjas av minst trettio väljare i den blivande kandidatens region.

_    Intressekonflikter: de som fastställs i 1976 års akt om val till Europaparlamentet samt alla bestämmelser som gäller för allmänna nationella val. En ledamot av Europaparlamentet får vara ledamot av antingen underhuset eller överhuset.

 

4 Valdag: TORSDAGEN DEN 10 juni 1999 (7.00_22.00)


_    Rösträkningen börjar kl. 22.00 söndagen den 13 juni. Slutresultat: kl. 12.00 på måndagen.

 

5 Rösträtt/rätt att kandidera


_    Rösträtt

 Alla EU-medborgare som har fyllt 18 år vars namn finns i röstlängden och som är fullt röstberättigade i sin ursprungliga stat får rösta.

 I motsats till de nationella valen får ledamöter av överhuset rösta i valen till Europaparlamentet.

 Brittiska medborgare som bor utomlands och medlemmar av försvarsmakten måste göra en rösträttsförklaring för att få rösta.

_    Rätt att kandidera

 Alla EU-medborgare som är bosatta i Förenade kungariket, har fyllt 21 år och är i full besittning av sina medborgerliga rättigheter i sitt ursprungsland får kandidera.

 

6 Valkampanj


_    Finansiering: regler kommer att fastställas.

_    Officiellt startdatum för valkampanjen: kampanjen har redan börjat.

_    Tillgång till medierna: regler kommer att fastställas.

_    Opinionsundersökningar: regler kommer att fastställas.

 

|WebMaster|Guide|© Parlement européen|