TOP

 

Home - ElectionsHome - European ParliamentPrevious Menu Europese verkiezingen 1999
Nederland

DanskDeutschEllinikaEnglishEspañolFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomiSvenska


CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA)

Hanja MAIJ-WEGGEN*, geboren op 29 december 1943 te Emmen.
Studie gezondheidszorg en pedagogiek. Docent gezondheidszorg. Lid Hoofdbestuur Nederlands Vrouwenberaad (1967-1980). EP-lid 1979-1989 en sinds 1994. Minister van Verkeer en Water staat (1989-1994). Voorzitter Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

Wim van VELZEN*, geboren op 15 januari 1943 te Rotterdam.
Onderwijskunde, postdoctoraal management, planning en beleid. Docent (1967-1972). Medewerker, later directeur van Katholiek Pedagogisch Centrum (1972-1985). Plaatsvervangend directeur-generaal voortgezet onderwijs op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1985-1987). Partijvoorzitter CDA (1987-1994), vicevoorzitter EVP (sinds 1990), lid van de Eerste Kamer 1987-1994, lid Europees Parlement sinds 1994.

Ria OOMEN-RUIJTEN*, geboren op 6 september 1950 te Echt.
Hogere beroepsopleiding public relations. Landelijk voorzitter CDA-jongeren (1977). Lid Twee de Kamer (1981-1989). EP-lid sinds 1989. Bestuurslid EVP.

Albert Jan MAAT, geboren op 8 februari 1953 te Heino (Overijssel).
Propadeuse Nederlands recht, bestuurskunde. Secretaris Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie, voorzitter van de CDA-afdeling Drenthe. Lid bestuur ICCO, fractievoorzitter gemeente Eelde (1990-98).

Karla PEIJS*, geboren op 1 september 1944 te Tilburg.
Economisch en organisatiesocioloog. Lid managementteam Hogeschool Utrecht. Lid Provinciale Staten Utrecht. Secretaris van het CDA-fractiebestuur. EP-lid sinds 1989. Voorzitter Alzheimer stichting, voorzitter Exportraad MKB.

Lambert DOORN, geboren op 26 mei 1949 te Enschede.
Studie rechten, gepromoveerd. Secretaris internationale zaken VNO. PTT-Telecom frequentiebeheer. Hoofd juridische zaken VNO/NCW. Voorzitter werkgroep Internationale Samenwerking. Lid Eduardo Frei Stichting.

Arie OOSTLANDER*, geboren op 28 maart 1936 te Oude Wetering.
Psycholoog. Docent aan de Vrije Universiteit. Lid gemeenteraad Muiden (1970-1975). Directeur van het wetenschappelijk instituut van de CDA. EP-lid sinds 1989.

Bartho PRONK*, geboren op 28 september 1950 te Den Haag.
Meester in de rechten. Beleidsmedewerker Internationale Zaken bij de werkgeversorganisatie CNV (1975-1989). EP-lid sinds 1989. Penningmeester CDA-delegatie.

Maria J. Th. MARTENS, geboren op 8 januari 1955.
Theologie en marketing. Docent levensbeschouwing. Secretaris Buitenland van de Nederlandse Missieraad. President Europees lekencentrum. Lid bestuur christelijke pers.


PARTIJ VAN DE ARBEID ( PvdA)

Max VAN DEN BERG, geboren op 22 maart 1946 te Ammerstol.
Doctoraal sociologie. Wethouder van Groningen (1970-78). Voorzitter PvdA (1979-1986). Directeur NOVIB sinds 1986.

Ieke VAN DEN BURG, geboren op 6 maart 1952 te Apeldoorn.
Sociale wetenschappen. FNV-federatiebestuurder. Consultant bij het Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC).

Jan Marinus WIERSMA*, geboren op 26 augustus 1951 te Groningen.
Historicus. Medewerker Tweede-Kamerfractie, internationaal secretaris en tweede ondervoorzitter van de PvdA. Sinds 1994 lid van het Europees Parlement.

Joke SWIEBEL, geboren op 28 november 1941.
Politicologie. Adviseur internationale betrekkingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Michiel VAN HULTEN, geboren op 18 februari 1969.
Bestuurskunde. Beleidsmedewerker bij het secretariaat-generaal van de Raad van Ministers van de EU.

Dorette CORBEY, geboren op 19 juli 1957.
Sociale geografie, doctor internationale betrekkingen. Beleidsmedewerker Europese Zaken bij de Bouw- en Houtbond FNV.

 

VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE (VVD)

Jan Kees WIEBENGA*, geboren op 6 april 1947 te Haarlem.
Meester in de rechten. Medewerker aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden (1970- 1972). Burgemeester van Eelde (1973-1982). Lid van de Eerste Kamer (1977-1982). Lid van de Tweede Kamer (1982-1994). Lid EP sinds 1994.

Elly PLOOIJ-van GORSEL*, geboren op 20 maart 1947 te Tholen.
Doctor in de psychologie. Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Leiden (1973-1986). Hoofd Congressen en Seminars van NIVE, Nederlandse Vereniging van Management te Den Haag (1987-1990). Secretaris Vereniging van Nederlandse Congresbelangen (1988-1991). Lid EP sinds 1994.

Jan MULDER*, geboren op 3 oktober 1943 te Diever (Drenthe).
Landbouwkundig ingenieur. Ambtenaar bij de Europese Commissie, gespecialiseerd in landbouw in de ontwikkelingslanden. Voorheen ambtenaar bij het Directoraat-Generaal Internationale Samen werking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1970-1975 werkzaam voor de FAO in Kenia. Sinds 1994 lid van het Europees Parlement.

Jules MAATEN, geboren op 17 april 1961 te Nieuwer-Amstel.
Rechten. Secretaris-generaal van de Liberale Internationale.

Marieke SANDERS-TEN HOLTE, geboren op 17 november 1941 te Assen.
Literatuur en Engels. Directeur Stichting Lezen; lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Toine MANDERS, geboren op 14 maart 1956.
Afgestudeerd in de rechten. Advocaat. Industrieel vormgever. Eigenaar van een plantenkwekerij. Lid VVD-bestuur afdeling Someren-Asten van 1992-1994.

GROENLINKS

Joost LAGENDIJK*, geboren op 8 juni 1957 te Roosendaal.
Historicus. Uitgever bij o.a. Babylon-De Geus. Buitenlandsecretaris en vice-voorzitter van de PSP en later van GroenLinks (1987-1994). Campagneleider GroenLinks bij de Tweede- Kamerverkiezingen van 1998. Sinds 1 september 1998 lid van het EP.

Kathalijne BUITENWEG, geboren op 27 maart 1970 te Rotterdam.
Europese studies, Amerikanistiek en geschiedenis. Medewerker Raad van Europa. Vice-voorzitter bureau coördinatie van internationale jongerenorganisaties. Medewerker NIVON. Beleidsmedewerker van de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks.

Alexander DE ROO, geboren op 30 augustus 1955 te Leiden.
Studeerde scheikundige technologie en politicologie. Lid partijbestuur PSP van 1979-1983. Duo- raadslid Amsterdam van 1983-1985. Voorzitter GroenLinks afdeling België sinds 1989. Lid Basic Income European Network. Beleidsmedewerker bij de Groenen in het Europees Parlement.

Theo BOUWMAN, geboren op 20 juli 1947.
Afgestudeerd in bedrijfskunde. Docent politieke economie. Directeur van een adviesbureau voor de Europese Commissie en diverse ministeries. Lid van de regioraad en fractievoorzitter van de gemeenteraad in Eindhoven.

 

RPF/SGP/GPV

Hans BLOKLAND*, geboren op 5 maart 1943 te Oegstgeest.
Doctor in de economie. Deeltijd-docent milieu-economie. Voorzitter van het GPV van 1984-1994. Gemeenteraadslid Capelle a/d Ijssel en wethouder van 1982-1986. Lid Provinciale Staten van Zuid- Holland (1982-1995). Gemeenteraadslid. Lid van het EP sinds 1994.

Rijk VAN DAM*, geboren op 8 augustus 1952 te Lochem.
Meester in fiscaal recht. Manager belastingdienst. Beleidsmedwerker Tweede-Kamerfractie RPF (1981-1986). Lid Provinciale Staten van Gelderland (1989-1997). Gemeenteraadslid Barneveld (1994-1998). Sinds 1997 lid van het Europees Parlement.

Bastiaan BELDER, geboren op 25 oktober 1946 te Ridderkerk.
Historicus. Leraar geschiedenis. Redacteur buitenland bij het Reformatorisch Dagblad.

 

DEMOCRATEN 66 (D66)

Lousewies VAN DER LAAN, geboren op 18 februari 1966 in Rotterdam.
Rechtenstudie aan de RU Leiden. Post-doctoraal internationale economische betrekkingen in Bologna. Stage in Brussel bij Greenpeace. Stage bij eurocommissaris Frans Andriessen. Werkzaam bij TACIS-programma (1991-1994). Milieudeskundige bij de EBRD (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling). Lid kabinet eurocommissaris Hans van den Broek (1995-1997).

Bob VAN DEN BOS, geboren op 19 december 1947 te Den Haag.
Politieke en sociale wetenschappen. Postdoctoraal buitenlandse betrekkingen. Docent geschiedenis; politicologisch medewerker bij generale staf landmacht; stafmedewerker bij voorlichtingsbureau Verenigde Naties in Nederland; zelfstandig politicoloog (1970-1980). Wetenschappelijk medewerker bij Instituut Clingendael sinds 1980. Lid Eerste Kamer (1986-1987 en 1991-1994). Lid Tweede Kamer (1994-1998).

SOCIALISTISCHE PARTIJ ( SP)

Erik MEIJER, geboren op 5 december 1944 te Amsterdam.
Studie sociale geografie. Fractievoorzitter van de SP in Delfshaven, gemeente Rotterdam. Hoofdbestuurslid van de Socialistische Jeugd (SJ). Gemeenteraadslid in Amsterdam, Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland (1982-1995). Tot 1995 landelijk vice-voorzitter van GroenLinks. In 1996 maakte hij de overstap naar de SP.

 

|WebMaster|Guide|© Parlement européen|