Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

 

Този мултимедиен комплект от материали за пресата е предназначен за журналистите, които желаят да отразяват предстоящите европейски избори на 22—25 май 2014 година. Той съдържа ръководство за ролята и правомощията на Парламента, преглед на работата, извършена от членовете му през последните пет години, както и друга информация.


В този комплект от материали ще намерите много схеми и графики, а също и разнообразни аудиовизуални материали в удобен за използване от медиите формат.

 
 
Последни графики
 
Инфографика за ролята на европейските институции    
 
Нови снимки