Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)
logo

Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice

 

Skupinu GUE/NGL tvoří 52 poslanců EP z celé Evropy, kteří svou prací usilují o mír, solidaritu, sociální spravedlnost, rovné postavení, demokracii a lidská práva. Jedná se o jedinou skupinu, v níž jsou vyváženě zastoupeni muži a ženy (26 poslanců a 26 poslankyň). Jsme konfederační skupina, což znamená, že respektujeme rozmanité identity a názory našich členů. V tomto volebním období budeme bránit přijímání úsporných opatření, zasazovat se o udržitelný hospodářský rozvoj, usilovat o zastavení nebezpečného sílení krajní pravice a blokovat jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství.

 
Gabi Zimmer
předsedkyně
Německo
 

Gabi Zimmerová byla v roce 2012 zvolena předsedkyní skupiny a po evropských volbách v roce 2014 svou funkci obhájila. Poslankyní EP je od roku 2004. V letech 2000 až 2003 zastávala post předsedkyně německé Strany demokratického socialismu PDS (která se v roce 2007 začlenila do nové strany Levice). V letech 1990 až 1998 byla předsedkyní zemské organizace PDS Durynsko a poslankyní Durynského zemského parlamentu. Za své hlavní politické cíle si vytyčila boj proti hladu, chudobě a sociálnímu vyloučení, a to nejen na území EU.

 
Stelios KOULOGLOU
GUE/NGL Řecko
 
 
Tania GONZÁLEZ PEÑAS
GUE/NGL Španělsko
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS
GUE/NGL Řecko
 
 
Miguel URBÁN CRESPO
GUE/NGL Španělsko
 
 
Younous OMARJEE
GUE/NGL Francie
 
 
Malin BJÖRK
GUE/NGL Švédsko
 
 
Fabio DE MASI
GUE/NGL Německo
 
 
Sabine LÖSING
GUE/NGL Německo
 
 
Cornelia ERNST
GUE/NGL Německo
 
 
Thomas HÄNDEL
GUE/NGL Německo
 
 
Stefan ECK
GUE/NGL Německo
 
 
Anja HAZEKAMP
GUE/NGL Nizozemsko
 
 
Martina ANDERSON
GUE/NGL Spojené království
 
 
Dennis de JONG
GUE/NGL Nizozemsko
 
 
Marie-Christine VERGIAT
GUE/NGL Francie
 
 
Jean-Luc MÉLENCHON
GUE/NGL Francie
 
 
Emmanouil GLEZOS
GUE/NGL Řecko
 
 
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY
GUE/NGL Španělsko
 
 
Barbara SPINELLI
GUE/NGL Itálie
 
 
Anne-Marie MINEUR
GUE/NGL Nizozemsko
 
 
Inês Cristina ZUBER
GUE/NGL Portugalsko
 
 
Patrick LE HYARIC
GUE/NGL Francie
 
 
Estefanía TORRES MARTÍNEZ
GUE/NGL Španělsko
 
 
Javier COUSO PERMUY
GUE/NGL Španělsko
 
 
Pablo IGLESIAS
GUE/NGL Španělsko
 
 
Marina ALBIOL GUZMÁN
GUE/NGL Španělsko
 
 
Neoklis SYLIKIOTIS
GUE/NGL Kypr
 
 
Lidia SENRA RODRÍGUEZ
GUE/NGL Španělsko
 
 
Ángela VALLINA
GUE/NGL Španělsko
 
 
Josu JUARISTI ABAUNZ
GUE/NGL Španělsko
 
 
João FERREIRA
GUE/NGL Portugalsko
 
 
Paloma LÓPEZ BERMEJO
GUE/NGL Španělsko
 
 
Takis HADJIGEORGIOU
GUE/NGL Kypr
 
 
Kostas CHRYSOGONOS
GUE/NGL Řecko
 
 
Martina MICHELS
GUE/NGL Německo
 
 
Eleonora FORENZA
GUE/NGL Itálie
 
 
Curzio MALTESE
GUE/NGL Itálie
 
 
Rina Ronja KARI
GUE/NGL Dánsko
 
 
Kostadinka KUNEVA
GUE/NGL Řecko
 
 
Merja KYLLÖNEN
GUE/NGL Finsko
 
 
Kateřina KONEČNÁ
GUE/NGL Česká republika
 
 
Gabriele ZIMMER
GUE/NGL Německo
 
 
Sofia SAKORAFA
GUE/NGL Řecko
 
 
Miguel VIEGAS
GUE/NGL Portugalsko
 
 
Jiří MAŠTÁLKA
GUE/NGL Česká republika
 
 
Miloslav RANSDORF
GUE/NGL Česká republika
 
 
Lynn BOYLAN
GUE/NGL Irsko
 
 
Marisa MATIAS
GUE/NGL Portugalsko
 
 
Luke Ming FLANAGAN
GUE/NGL Irsko
 
 
Matt CARTHY
GUE/NGL Irsko
 
 
Liadh NÍ RIADA
GUE/NGL Irsko
 
 
Helmut SCHOLZ
GUE/NGL Německo