Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)
logo

Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)

 

Skupina ELS v Evropském parlamentu prosazuje středopravicovou politiku. Naše skupina stála v čele reforem, díky nimž EU překonala hospodářskou krizi. Nyní budeme usilovat o vytvoření reformního programu pro budoucnost Evropy, který zvýší její konkurenceschopnost a hospodářský růst, zajistí tvorbu pracovních míst a znovu získá důvěru evropských občanů. Nejvhodnějším nástrojem k dosažení tohoto cíle je jednotný trh. Je nutné dodržovat stávající předpisy a vypracovat pravidla pro jednotný digitální trh.

 
Manfred Weber
předseda
Německo
 

Narozen v roce 1972 v bavorském Niederhatzkofenu. V roce 2002 se oženil. V roce 1996 absolvoval studium fyzikální technologie na Vysoké škole aplikovaných věd v Mnichově. Od roku 1989 je členem Mladé unie (MU) a CSU; v letech 2003 až 2007 byl předsedou regionální organizace MU Bavorsko. V letech 2002 až 2004 byl poslancem Bavorského zemského sněmu. Od roku 2004 je poslancem Evropského parlamentu; v letech 2006 až 2009 zastával funkci mluvčího skupiny ELS-ED pro vnitřní záležitosti. Od roku 2006 je členem předsednictva skupiny ELS a v letech 2009 až 2014 byl jejím místopředsedou.

 
Daniel CASPARY
EPP Německo
 
 
Ingeborg GRÄSSLE
EPP Německo
 
 
Andreas SCHWAB
EPP Německo
 
 
Antonio TAJANI
EPP Itálie
 
 
Emil RADEV
EPP Bulharsko
 
 
Davor Ivo STIER
EPP Chorvatsko
 
 
Dubravka ŠUICA
EPP Chorvatsko
 
 
Elisabetta GARDINI
EPP Itálie
 
 
Salvatore CICU
EPP Itálie
 
 
Ivana MALETIĆ
EPP Chorvatsko
 
 
 
 
Norbert LINS
EPP Německo
 
 
Sven SCHULZE
EPP Německo
 
 
Miroslav MIKOLÁŠIK
EPP Slovensko
 
 
Siegfried MUREŞAN
EPP Rumunsko
 
 
David McALLISTER
EPP Německo
 
 
Jens GIESEKE
EPP Německo
 
 
 
 
Anna ZÁBORSKÁ
EPP Slovensko
 
 
Lambert van NISTELROOIJ
EPP Nizozemsko
 
 
Esther HERRANZ GARCÍA
EPP Španělsko
 
 
Barbara KUDRYCKA
EPP Polsko
 
 
Reimer BÖGE
EPP Německo
 
 
Karl-Heinz FLORENZ
EPP Německo
 
 
 
 
 
 
Julia PITERA
EPP Polsko
 
 
Michał BONI
EPP Polsko
 
 
 
 
Jerzy BUZEK
EPP Polsko
 
 
József NAGY
EPP Slovensko
 
 
 
 
Ivo BELET
EPP Belgie
 
 
József SZÁJER
EPP Maďarsko
 
 
András GYÜRK
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Krzysztof HETMAN
EPP Polsko
 
 
Jiří POSPÍŠIL
EPP Česká republika
 
 
Birgit COLLIN-LANGEN
EPP Německo
 
 
Adam SZEJNFELD
EPP Polsko
 
 
Paul RÜBIG
EPP Rakousko
 
 
Albert DESS
EPP Německo
 
 
Manfred WEBER
EPP Německo
 
 
Christian EHLER
EPP Německo
 
 
Marek PLURA
EPP Polsko
 
 
Markus PIEPER
EPP Německo
 
 
Herbert REUL
EPP Německo
 
 
Joachim ZELLER
EPP Německo
 
 
Vladimir URUTCHEV
EPP Bulharsko
 
 
Pablo ZALBA BIDEGAIN
EPP Španělsko
 
 
Axel VOSS
EPP Německo
 
 
Stanislav POLČÁK
EPP Česká republika
 
 
Norbert ERDŐS
EPP Maďarsko
 
 
Werner KUHN
EPP Německo
 
 
Michaela ŠOJDROVÁ
EPP Česká republika
 
 
Hermann WINKLER
EPP Německo
 
 
Verónica LOPE FONTAGNÉ
EPP Španělsko
 
 
Wim van de CAMP
EPP Nizozemsko
 
 
György HÖLVÉNYI
EPP Maďarsko
 
 
Andor DELI
EPP Maďarsko
 
 
Tomáš ZDECHOVSKÝ
EPP Česká republika
 
 
Andrea BOCSKOR
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Sabine VERHEYEN
EPP Německo
 
 
 
 
Arnaud DANJEAN
EPP Francie
 
 
Henna VIRKKUNEN
EPP Finsko
 
 
Fernando RUAS
EPP Portugalsko
 
 
 
 
Marc JOULAUD
EPP Francie
 
 
Renaud MUSELIER
EPP Francie
 
 
 
 
 
 
Andrej PLENKOVIĆ
EPP Chorvatsko
 
 
Sofia RIBEIRO
EPP Portugalsko
 
 
Santiago FISAS AYXELÀ
EPP Španělsko
 
 
Jeroen LENAERS
EPP Nizozemsko
 
 
Elmar BROK
EPP Německo
 
 
Mihai ŢURCANU
EPP Rumunsko
 
 
Jan OLBRYCHT
EPP Polsko
 
 
Bendt BENDTSEN
EPP Dánsko
 
 
 
 
Luděk NIEDERMAYER
EPP Česká republika
 
 
Jaromír ŠTĚTINA
EPP Česká republika
 
 
Tadeusz ZWIEFKA
EPP Polsko
 
 
Alberto CIRIO
EPP Itálie
 
 
 
 
 
 
Brice HORTEFEUX
EPP Francie
 
 
Pilar del CASTILLO VERA
EPP Španělsko
 
 
Anne SANDER
EPP Francie
 
 
 
 
Carlos ITURGAIZ
EPP Španělsko
 
 
 
 
Luis de GRANDES PASCUAL
EPP Španělsko
 
 
Remo SERNAGIOTTO
EPP Itálie
 
 
 
 
Dariusz ROSATI
EPP Polsko
 
 
Seán KELLY
EPP Irsko
 
 
 
 
Viviane REDING
EPP Lucembursko
 
 
Artis PABRIKS
EPP Lotyšsko
 
 
Marijana PETIR
EPP Chorvatsko
 
 
 
 
 
 
Roberta METSOLA
EPP Malta
 
 
Alain LAMASSOURE
EPP Francie
 
 
Eduard KUKAN
EPP Slovensko
 
 
Brian HAYES
EPP Irsko
 
 
Giovanni TOTI
EPP Itálie
 
 
Cristian Dan PREDA
EPP Rumunsko
 
 
Constance LE GRIP
EPP Francie
 
 
Franck PROUST
EPP Francie
 
 
Markus FERBER
EPP Německo
 
 
Traian UNGUREANU
EPP Rumunsko
 
 
Francesc GAMBÚS
EPP Španělsko
 
 
Franc BOGOVIČ
EPP Slovinsko
 
 
Lorenzo CESA
EPP Itálie
 
 
Claudia SCHMIDT
EPP Rakousko
 
 
Alain CADEC
EPP Francie
 
 
Mariya GABRIEL
EPP Bulharsko
 
 
Carlos COELHO
EPP Portugalsko
 
 
Daniel BUDA
EPP Rumunsko
 
 
Tunne KELAM
EPP Estonsko
 
 
 
 
Georges BACH
EPP Lucembursko
 
 
 
 
Frank ENGEL
EPP Lucembursko
 
 
Esteban GONZÁLEZ PONS
EPP Španělsko
 
 
Annie SCHREIJER-PIERIK
EPP Nizozemsko
 
 
Philippe JUVIN
EPP Francie
 
 
Elisabeth KÖSTINGER
EPP Rakousko
 
 
Eva PAUNOVA
EPP Bulharsko
 
 
Michel DANTIN
EPP Francie
 
 
Dieter-Lebrecht KOCH
EPP Německo
 
 
 
 
 
 
Lara COMI
EPP Itálie
 
 
Peter JAHR
EPP Německo
 
 
 
 
Pál CSÁKY
EPP Slovensko
 
 
Monika HOHLMEIER
EPP Německo
 
 
Ivan ŠTEFANEC
EPP Slovensko
 
 
 
 
Herbert DORFMANN
EPP Itálie
 
 
Heinz K. BECKER
EPP Rakousko
 
 
 
 
 
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
EPP Španělsko
 
 
Barbara MATERA
EPP Itálie
 
 
Deirdre CLUNE
EPP Irsko
 
 
Giovanni LA VIA
EPP Itálie
 
 
Lars ADAKTUSSON
EPP Švédsko
 
 
Pavel SVOBODA
EPP Česká republika
 
 
Monica MACOVEI
EPP Rumunsko
 
 
Tamás DEUTSCH
EPP Maďarsko
 
 
Ádám KÓSA
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Esther de LANGE
EPP Nizozemsko
 
 
Pascal ARIMONT
EPP Belgie
 
 
Rainer WIELAND
EPP Německo
 
 
Renate SOMMER
EPP Německo
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrzej GRZYB
EPP Polsko
 
 
Nuno MELO
EPP Portugalsko
 
 
Iuliu WINKLER
EPP Rumunsko
 
 
Csaba SÓGOR
EPP Rumunsko
 
 
László TŐKÉS
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Michael GAHLER
EPP Německo
 
 
Nadine MORANO
EPP Francie
 
 
 
 
Burkhard BALZ
EPP Německo
 
 
Rachida DATI
EPP Francie
 
 
Andrey KOVATCHEV
EPP Bulharsko
 
 
Andrey NOVAKOV
EPP Bulharsko
 
 
Othmar KARAS
EPP Rakousko
 
 
Georgios KYRTSOS
EPP Řecko
 
 
Ildikó GÁLL-PELCZ
EPP Maďarsko
 
 
José Manuel FERNANDES
EPP Portugalsko
 
 
 
 
Paulo RANGEL
EPP Portugalsko
 
 
 
 
Krišjānis KARIŅŠ
EPP Lotyšsko
 
 
Maria SPYRAKI
EPP Řecko
 
 
 
 
 
 
 
 
Tokia SAÏFI
EPP Francie
 
 
David CASA
EPP Malta
 
 
Gunnar HÖKMARK
EPP Švédsko
 
 
Aldo PATRICIELLO
EPP Itálie
 
 
Christofer FJELLNER
EPP Švédsko
 
 
Gabriel MATO
EPP Španělsko
 
 
György SCHÖPFLIN
EPP Maďarsko
 
 
Petri SARVAMAA
EPP Finsko
 
 
Maurice PONGA
EPP Francie
 
 
Patricija ŠULIN
EPP Slovinsko
 
 
Milan ZVER
EPP Slovinsko
 
 
Inese VAIDERE
EPP Lotyšsko
 
 
Angelika NIEBLER
EPP Německo
 
 
Sandra KALNIETE
EPP Lotyšsko
 
 
Peter LIESE
EPP Německo
 
 
Pilar AYUSO
EPP Španělsko
 
 
Kinga GÁL
EPP Maďarsko
 
 
 
 
Thomas MANN
EPP Německo
 
 
Romana TOMC
EPP Slovinsko
 
 
Claude ROLIN
EPP Belgie
 
 
Alojz PETERLE
EPP Slovinsko
 
 
Adina-Ioana VĂLEAN
EPP Rumunsko
 
 
Werner LANGEN
EPP Německo