Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Politiske grupper

Europa-parlamentet: hvordan det vælges…
 1. De politiske grupper

  Medlemmerne af Europa-Parlamentet sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politiske tilhørsforhold og ikke efter nationalitet.

  Hver gruppe har et formandskab, bestående af en formand (nogle gange flere) og næstformænd, samt et sekretariat.

  En gruppe behøver:
  • mindst 25 MEP'er,
  • medlemmer fra mindst en fjerdedel af medlemslandene,

  Løsgængere: medlemmer, der ikke er tilknyttet en politisk gruppe.

  Formandskonferencen
  Parlamentets formand samt gruppeformændene.
  Formandskonferencen er det vigtigste forum, hvor formanden og lederne af de politiske grupper mødes. Det fastsætter retningen for Parlamentets politiske kurs, beslutter om prioriteringer og sætte dagsordenen for plenarforsamlingen. Den er også ansvarlig for sammensætningen og kompetencer for Parlamentets forskellige udvalg og delegationer.

Der er i øjeblikket 7 politiske grupper i Europa-Parlamentet. Som i ethvert andet parlament spiller de en vigtig rolle i at påvirke de beslutninger, som Parlamentet træffer. I modsætning til andre parlamenter, har de politiske grupper medlemmer af forskellige nationaliteter.


Før hver afstemning i plenarforsamlingen behandler de politiske grupper betænkningerne fra de parlamentariske udvalg og stiller ændringsforslag. Ingen af de politiske grupper i Europa-Parlamentet har et flertal, så grupperne er nødt til at søge støtte fra andre grupper for at sikre vedtagelsen af deres ændringsforslag. Den politiske gruppes holdning fastlægges ved samråd internt i gruppen, men intet medlem kan tvinges til at stemme på en bestemt måde.