Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")
ECR_EN.jpg

Gruppen af Europæiske Konservative og Reformister

 

Gruppen af Europæiske Konservative og Reformister blev oprettet i 2009 for at formulere en realistisk dagsorden for EU. EKR-Gruppen mener, at EU har en rolle at spille i det 21. århundrede, men at EU bør fokusere på at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og finde praktiske løsninger på de problemer og udfordringer, som har relation til 2050'erne – ikke 1950'erne. EKR-Gruppen mener, at det er på tide, at EU skifter retning og igen kommer til at fungere: både i økonomisk henseende og i forhold til borgerne. EKR-Gruppen omfatter 70 MEP'er fra 15 EU-lande og er i øjeblikket den tredjestørste gruppe i Europa-Parlamentet.

 
Syed Kamall
Formand
Det Forenede Kongerige
 

Syed Kamall er født og opvokset i London. Inden han blev medlem af Europa-Parlamentet i 2005, arbejdede han som virksomhedskonsulent inden for marketing, strategi og lobbyarbejde og drev et rekrutteringsfirma. I 2005 blev han medlem af Europa-Parlamentet for London og fik udvalgsposter i Økonomi- og Valutaudvalget, Retsudvalget og Udvalget om International Handel. Han arbejder også på at oprette et mikrofinansieringsprojekt, som ved hjælp af crowdfunding (netværksfinansiering) skal kanalisere lån til iværksættere i de fattigere lokalsamfund i Det Forenede Kongerige på grundlag af Kiva-modellen. I 2013 blev Syed Kamall valgt til leder af de konservative MEP'er, og i juni 2014 blev han formand for EKR-Gruppen.

 
 
 
Timothy KIRKHOPE
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Charles TANNOCK
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Jussi HALLA-AHO
ECR Finland
 
 
Ruža TOMAŠIĆ
ECR Kroatien
 
 
Geoffrey VAN ORDEN
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
 
 
Syed KAMALL
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Bas BELDER
ECR Nederlandene
 
 
Arne GERICKE
ECR Tyskland
 
 
Brian CROWLEY
ECR Irland
 
 
 
 
Beatrix von STORCH
ECR Tyskland
 
 
Bernd KÖLMEL
ECR Tyskland
 
 
Joachim STARBATTY
ECR Tyskland
 
 
Ulrike TREBESIUS
ECR Tyskland
 
 
Daniel DALTON
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Marcus PRETZELL
ECR Tyskland
 
 
Bernd LUCKE
ECR Tyskland
 
 
Hans-Olaf HENKEL
ECR Tyskland
 
 
Andrew LEWER
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Anthea McINTYRE
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Mark DEMESMAEKER
ECR Belgien
 
 
Raffaele FITTO
ECR Italien
 
 
 
 
Beata GOSIEWSKA
ECR Polen
 
 
Jana ŽITŇANSKÁ
ECR Slovakiet
 
 
Notis MARIAS
ECR Grækenland
 
 
Richard SULÍK
ECR Slovakiet
 
 
 
 
Branislav ŠKRIPEK
ECR Slovakiet
 
 
 
 
Amjad BASHIR
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Sander LOONES
ECR Belgien
 
 
Kay SWINBURNE
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
 
 
 
 
Jan ZAHRADIL
ECR Tjekket
 
 
David CAMPBELL BANNERMAN
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Emma McCLARKIN
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
 
 
Rikke KARLSSON
ECR Danmark
 
 
 
 
 
 
Edward CZESAK
ECR Polen
 
 
 
 
Roberts ZĪLE
ECR Letland
 
 
Jørn DOHRMANN
ECR Danmark
 
 
Angel DZHAMBAZKI
ECR Bulgarien
 
 
 
 
Richard ASHWORTH
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
 
 
Peter van DALEN
ECR Nederlandene
 
 
 
 
Nikolay BAREKOV
ECR Bulgarien
 
 
Ian DUNCAN
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Sajjad KARIM
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Marek JUREK
ECR Polen
 
 
Nirj DEVA
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Julie GIRLING
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Helga STEVENS
ECR Belgien
 
 
Daniel HANNAN
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
Ashley FOX
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacqueline FOSTER
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
 
 
Karol KARSKI
ECR Polen
 
 
Vicky FORD
ECR Det Forenede Kongerige
 
 
James NICHOLSON
ECR Det Forenede Kongerige