Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Στα κράτη μέλη : Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Mark DEMESMAEKER
ECR Βέλγιο
 
 
Bendt BENDTSEN
EPP Δανία
 
 
Bruno GOLLNISCH
NI Γαλλία
 
 
Notis MARIAS
ECR Ελλάδα
 
 
Hans-Olaf HENKEL
ECR Γερμανία
 
 
Iuliu WINKLER
EPP Ρουμανία
 
 
Marek JUREK
ECR Πολωνία
 
 
Curzio MALTESE
GUE/NGL Ιταλία
 
 
Matthijs van MILTENBURG
ALDE Κάτω Χώρες
 
 
Miguel URBÁN CRESPO
GUE/NGL Ισπανία
 
 
Martin SCHULZ
S&D Γερμανία
 
 
Manfred WEBER
EPP Γερμανία
 
 
Anna Maria CORAZZA BILDT
EPP Σουηδία
 
 
Barbara SPINELLI
GUE/NGL Ιταλία
 
 
Birgit COLLIN-LANGEN
EPP Γερμανία
 
 
 
Ευρωπαϊκές Εκλογές 22-25 Μαΐου 2014