Main menu (press 'Enter')
Access to page content (press 'Enter')
Direct access to list of other websites (press 'Enter')

In the Member States : Denmark

 
 
Margrete AUKEN
Greens/EFA Denmark
 
 
Bendt BENDTSEN
EPP Denmark
 
 
Ole CHRISTENSEN
S&D Denmark
 
 
Jørn DOHRMANN
ECR Denmark
 
 
Rina Ronja KARI
GUE/NGL Denmark
 
 
Rikke KARLSSON
ECR Denmark
 
 
Jeppe KOFOD
S&D Denmark
 
 
 
 
 
 
Jens ROHDE
ALDE Denmark
 
 
 
 
Ulla TØRNÆS
ALDE Denmark
 
 
 
 
 
Europa-parlamentsvalg 25. maj 2014