Acceso directo a la navegación principal (Pulse "Intro")
Acceso a los contenidos de la página (pulse en "Entrada")
Acceso directo a la lista de otros sitios web (Pulse "Intro")

En los Estados miembros : España

 
Marina ALBIOL GUZMÁN
GUE/NGL España
 
 
Inés AYALA SENDER
S&D España
 
 
Pilar AYUSO
EPP España
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier COUSO PERMUY
GUE/NGL España
 
 
 
 
Jonás FERNÁNDEZ
S&D España
 
 
 
 
Francesc GAMBÚS
EPP España
 
 
 
 
 
 
 
 
Tania GONZÁLEZ PEÑAS
GUE/NGL España
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo IGLESIAS
GUE/NGL España
 
 
Carlos ITURGAIZ
EPP España
 
 
 
 
Josu JUARISTI ABAUNZ
GUE/NGL España
 
 
 
 
Javi LÓPEZ
S&D España
 
 
Paloma LÓPEZ BERMEJO
GUE/NGL España
 
 
Ernest MARAGALL
Greens/EFA España
 
 
Gabriel MATO
EPP España
 
 
 
 
 
 
Javier NART
ALDE España
 
 
 
 
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY
GUE/NGL España
 
 
Jordi SEBASTIÀ
Greens/EFA España
 
 
Lidia SENRA RODRÍGUEZ
GUE/NGL España
 
 
Josep-Maria TERRICABRAS
Greens/EFA España
 
 
 
 
 
 
Miguel URBÁN CRESPO
GUE/NGL España
 
 
Ernest URTASUN
Greens/EFA España
 
 
 
 
Elena VALENCIANO
S&D España
 
 
Ángela VALLINA
GUE/NGL España
 
 
 
 
 
Elecciones europeas 25 mayo 2014
 
 
Oficina de Información en España
 
BARCELONA
 
MADRID