Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Kohti uutta parlamenttia

Euroopan parlamentti: kuinka valitaan…
 1. Euroopan parlamentin puhemies
  1 puhemies
  2,5 vuoden toimikausi, joka voidaan uusia
  • Vaali:
   Ehdokas, joka saa ehdottoman enemmistön suljetussa lippuäänestyksessä, valitaan puhemieheksi. Jos kolmen äänestyskierroksen jälkeen yksikään ehdokas ei ole saanut ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä, neljännellä äänestyskierroksella voivat olla ehdokkaina ainoastaan ne kaksi jäsentä, jotka saivat eniten ääniä kolmannella äänestyskierroksella.
  • Tehtävät :
   Puhemies ohjaa kaikkia parlamentin ja sen elinten toimintoja, toimii täysistuntojen puheenjohtajana ja julistaa EU:n budjetin lopullisen version hyväksytyksi. Puhemies edustaa parlamenttia kansainvälisissä yhteyksissä ja suhteessa toisiin EU-toimielimiin.
  Varapuhemiehet
  14 varapuhemiestä
  Yhteensä 14 varapuhemiestä, jotka valitaan yhdellä äänestyslipulla.
  Tehtävät :
  Jos puhemies on poissa tai estynyt, yksi varapuhemiehistä asettuu puhemiehen paikalle. Puhemies voi siirtää varapuhemiehille tehtäviä, kuten parlamentin edustamisen tietyissä juhlatilaisuuksissa tai toimituksissa.
 2. Poliittiset ryhmät

  Euroopan parlamentin jäsenet kuuluvat poliittisiin ryhmiin. Ryhmät ovat järjestäytyneet poliittisen arvopohjan, eivät kansalaisuuden perusteella.

  Jokaisella ryhmällä on puheenjohtaja (tai kaksi yhteispuheenjohtajaa), puheenjohtajisto sekä sihteeristö.

  Ryhmässä täytyy olla:
  • vähintään 25 meppiä
  • sen jäsenten täytyy edustaa vähintään neljäsosaa jäsenmaista

  Sitoutumattomat jäsenet ovat Euroopan parlamentin jäseniä, jotka eivät kuulu mihinkään poliittiseen ryhmään.

  Puheenjohtajakokous
  Parlamentin puhemies sekä poliittisten ryhmien puheenjohtajat.
  Puheenjohtajakokous päättää parlamentin työn järjestämisestä. Sillä on toimivalta asioissa, jotka koskevat valiokuntien, tutkintavaliokuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien, pysyvien valtuuskuntien ja tilapäisten valtuuskuntien kokoonpanoa ja toimivaltaa.
 3. Puhemiehistö
  1. 1 puhemies
  2. 14 varapuhemiestä
  3. Kvestorit
  • valitaan yhdellä äänestyslipulla 
  • neuvoa-antavassa roolissa 
  Tehtävät
  Puhemiehistö on vastuussa taloudellisista, organisatorisista ja hallinnollisista kysymyksistä koskien meppejä sekä parlamentin sisäistä organisaatiota.
 4. Valiokunnat
  • Valiokunta koostuu 25-71 mepistä.
  • Jokaisessa valiokunnassa on puheenjohtaja, puheenjohtajisto sekä sihteeristö.
  • Valiokuntien poliittinen kokoonpano heijastelee parlamentin poliittista kokoonpanoa.
   
  Tehtävät

  Valiokunnat valmistelevat asiat täysistuntoja varten oman vastuualueensa suhteen. Valiokunnissa jäsenet laativat lainsäädäntöehdotuksia ja valiokunta-aloitteisia mietintöjä, tekevät niihin tarkistuksia ja äänestävät niistä.

  He käsittelevät komission ja neuvoston ehdotuksia ja laativat tarvittaessa mietinnön, joka esitellään täysistunnossa.

  Valiokuntien puheenjohtajakokous

  Koostuu kaikkien valiokuntien puheenjohtajista.

 5. Valtuuskunnat

  Valtuuskunnat koostuvat 12-70 mepistä.

  Kuluneella vaalikaudella oli 41 valtuuskuntaa.

  Tehtävät

  Valtuuskunnat huolehtivat suhteista unionin ulkopuolisten maiden parlamentteihin ja tiedonvaihdosta niiden kanssa. Ne edustavat osaltaan EU:ta ja auttavat edistämään sen arvoja: vapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä perusvapauksia ja oikeusvaltion periaatteita.

   
  • Lähteet: Euroopan parlamentin työjärjestys