Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Az új összetételű Parlament

Európai parlament: így választják meg az ep vezetőit
 1. Az európai parlament elnöke
  1 elnök
  Két és fél évre nevezik ki, mandátuma megújítható
  • A választás menete:
   A jelöltek közül az lesz az EP elnöke, aki megkapja a képviselők által leadott szavazatok abszolút többségét. A szavazás titkos. Amennyiben három forduló után egyik jelölt se kap abszolút többséget, a negyedik körben a megelőző körben a két legtöbb szavazatot kapó jelölt között dől el a verseny.
  • Feladatok :
   Az elnök irányítja a Parlament tevékenységét, levezeti a plenáris üléseket, elfogadottnak nyilvánítja az EU költségvetését. A nemzetközi kapcsolatokban és a többi uniós intézménnyel szemben az elnök képviseli a Parlamentet.
  Alelnökök
  14 alelnök
  A 14 alelnököt az összes jelölt nevét tartalmazó listáról választják ki titkos szavazással
  Feladatok :
  Az elnök távollétében az alelnökök helyettesítik őt. Az alelnököknek az EP elnöke is delegálhat feladatokat, például, hogy ünnepélyes alkalmakkor képviseljék az EP-t.
 2. Képviselőcsoportok

  Az EP-képviselők politikai meggyőződésük alapján frakciók szerint foglalnak helyet az ülésteremben, nem országok szerint ülnek.

  Minden képviselőcsoportnak van elnöke (vagy társelnökei), elnöksége és titkársága.

  A képviselőcsoport megalakításának feltételei:
  • legalább 25 képviselő,
  • akik az uniós tagállamok legalább negyedéből érkeznek.

  Független képviselők: azok a képviselők, akik egyik képviselőcsoporthoz sem tartoznak.

  Elnökök értekezlete
  Az EP elnöke és a képviselőcsoportok elnökeiből álló testület.
  Az Elnökök Értekezlete dönt az EP napirendjéről, tesz javaslatot a szakbizottságok, vizsgálóbizottságok, parlamentközi bizottságok és küldöttségek illetékességi körére és összetételére.
 3. Elnökség
  1. 1 elnök
  2. 14 alelnök
  3. Quaestorok
  • az összes jelölt nevét tartalmazó listáról választva 
  • tanácsadói minőségben 
  Feladatok
  Az Elnökség hozza meg a képviselőkkel és az EP belső szervezetével kapcsolatos pénzügyi, szervezeti és adminisztratív jellegű döntéseket.
 4. Szakbizottságok
  • A szakbizottságok létszáma 25–71 fő.
  • Minden szakbizottságnak van elnöke, elnöksége és titkársága.
  • A szakbizottságok összetételének tükröznie kell az EP plenárisának politikai viszonyait.
   
  Feladatok

  A hatáskörükbe tartozó területeken előkészítik a plenáris ülések munkáját.

  Jogalkotási javaslatokat és saját kezdeményezésű jelentéseket készítenek, módosítanak és fogadnak el. Az Európai Bizottság és a Tanács javaslataival is foglalkoznak, és amennyiben szükséges, jelentéseket terjesztenek az EP plenárisa elé.

  A bizottsági elnökök értekezlete

  Tagjai a szakbizottságok elnökei.

 5. Küldöttségek

  A küldöttségek létszáma 12-től több mint 70-ig terjed.

  Az elmúlt parlamenti ciklusban 41 küldöttsége volt az EP-nek.

  Feladatok

  Az EU-n kívüli országok parlamentjeivel tartanak fel kapcsolatot és cserélnek információt. Feladatuk az EU külpolitikai képviselete és az uniós értékek - szabadság, demokrácia, emberi jogok, szabadságjogok és jogállamiság - előmozdítása.

   
  • Forrás: az Európai Parlament eljárási szabályzata