Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Frakciók

Európai parlament: így választják meg az ep vezetőit
 1. Képviselőcsoportok

  Az EP-képviselők politikai meggyőződésük alapján frakciók szerint foglalnak helyet az ülésteremben, nem országok szerint ülnek.

  Minden képviselőcsoportnak van elnöke (vagy társelnökei), elnöksége és titkársága.

  A képviselőcsoport megalakításának feltételei:
  • legalább 25 képviselő,
  • akik az uniós tagállamok legalább negyedéből érkeznek.

  Független képviselők: azok a képviselők, akik egyik képviselőcsoporthoz sem tartoznak.

  Elnökök értekezlete
  Az EP elnöke és a képviselőcsoportok elnökeiből álló testület.
  Az Elnökök Értekezletének az EP elnöke és a képviselőcsoportok vezetői a tagjai. Ez a testület határozza meg a Parlament politikai irányát, dönt a fő célkitűzésekről és a plenáris ülések napirendjéről. Az Elnökök Értekezlete dönt a szakbizottságok és delegációk hatásköréről és összetételéről is.

Az Európai Parlamentben jelenleg hét frakció van, amelyek fontos szerepet játszanak a döntéshozatalban. A plenáris ülésen minden szavazás előtt a képviselőcsoportok módosításokat nyújthatnak be a szakbizottságok által elfogadott jelentésekhez.


A hét frakció közül egyiknek sincs abszolút többsége, ezért a frakcióknak együtt kell működniük, ha a módosításaikhoz szeretnék megnyerni a többséget. A képviselőcsoportok által elfogadott álláspont belső egyeztetések után alakul ki, a képviselők azonban semmilyen előírást nem kötelesek követni a szavazásnál.