Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
ALDE_EN.jpg

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport

 

Erősebb és stabilabb Európai Uniót szeretnénk, amely rendelkezik az európai polgárokat foglalkoztató olyan nagy horderejű kérdések megoldásához szükséges eszközökkel, amelyeket a tagállamok egymaguk nem tudnak kezelni. Az Uniónak ki kell teljesítenie belső piacát az energia és a digitális szolgáltatások területén, kihasználva a tőkepiacokat is, hogy segítsék azon új infrastruktúra finanszírozását, amely az elkövetkező években hajtani fogja gazdaságunkat, és fenntartható új munkahelyeket fog teremteni. Európának emellett hűnek kell maradnia értékeihez, és tiszteletben kell tartania a szabadság, az egyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség alapvető jogát. Ezenkívül az Uniónak intézményi tekintetben változnia kell, kiiktatva a pazarlást, és hatékonyabbá téve működését.

 
Guy Verhofstadt
Belgium
 

Guy Verhofstadt 1953-ban született. Jogi tanulmányokat folytatott Gentben. Az évek során számos magas rangú tisztséget töltött be a belga politikai életben: volt a képviselőház tagja, miniszterelnök-helyettes, költségvetési miniszter, illetve szenátor. 1999 júliusában Belgium miniszterelnöke lett, és az azt követő tíz évben három különböző kormányt vezetett. Guy Verhofstadtot 2009 júniusában választották európai parlamenti képviselővé, és azóta az ALDE képviselőcsoport vezetője. Nős, két gyermeke van.

 
Petr JEŽEK
ALDE Cseh Köztársaság
 
 
Pavel TELIČKA
ALDE Cseh Köztársaság
 
 
Marit PAULSEN
ALDE Svédország
 
 
Enrique CALVET CHAMBON
ALDE Spanyolország
 
 
Martina DLABAJOVÁ
ALDE Cseh Köztársaság
 
 
Javier NART
ALDE Spanyolország
 
 
Dita CHARANZOVÁ
ALDE Cseh Köztársaság
 
 
Nathalie GRIESBECK
ALDE Franciaország
 
 
Iskra MIHAYLOVA
ALDE Bulgária
 
 
Hilde VAUTMANS
ALDE Belgium
 
 
Cora van NIEUWENHUIZEN
ALDE Hollandia
 
 
Matthijs van MILTENBURG
ALDE Hollandia
 
 
Nedzhmi ALI
ALDE Bulgária
 
 
Ulrike MÜLLER
ALDE Németország
 
 
Filiz HYUSMENOVA
ALDE Bulgária
 
 
Jean-Marie CAVADA
ALDE Franciaország
 
 
Gérard DEPREZ
ALDE Belgium
 
 
Jozo RADOŠ
ALDE Horvátország
 
 
Gesine MEISSNER
ALDE Németország
 
 
Michael THEURER
ALDE Németország
 
 
Fernando MAURA BARANDIARÁN
ALDE Spanyolország
 
 
Sylvie GOULARD
ALDE Franciaország
 
 
Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ
ALDE Spanyolország
 
 
Anneli JÄÄTTEENMÄKI
ALDE Finnország
 
 
Angelika MLINAR
ALDE Ausztria
 
 
Renate WEBER
ALDE Románia
 
 
Mircea DIACONU
ALDE Románia
 
 
Hannu TAKKULA
ALDE Finnország
 
 
Dominique RIQUET
ALDE Franciaország
 
 
Robert ROCHEFORT
ALDE Franciaország
 
 
Frédérique RIES
ALDE Belgium
 
 
Juan Carlos GIRAUTA VIDAL
ALDE Spanyolország
 
 
Ivo VAJGL
ALDE Szlovénia
 
 
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
ALDE Spanyolország
 
 
Kaja KALLAS
ALDE Észtország
 
 
Jan HUITEMA
ALDE Hollandia
 
 
Yana TOOM
ALDE Észtország
 
 
Jens ROHDE
ALDE Dánia
 
 
Marielle de SARNEZ
ALDE Franciaország
 
 
Jean ARTHUIS
ALDE Franciaország
 
 
Viktor USPASKICH
ALDE Litvánia
 
 
Paavo VÄYRYNEN
ALDE Finnország
 
 
Valentinas MAZURONIS
ALDE Litvánia
 
 
Izaskun BILBAO BARANDICA
ALDE Spanyolország
 
 
Marian HARKIN
ALDE Írország
 
 
Sophia in 't VELD
ALDE Hollandia
 
 
Cecilia WIKSTRÖM
ALDE Svédország
 
 
Urmas PAET
ALDE Észtország
 
 
Nils TORVALDS
ALDE Finnország
 
 
 
 
Louis MICHEL
ALDE Belgium
 
 
António MARINHO E PINTO
ALDE Portugália
 
 
 
 
Philippe DE BACKER
ALDE Belgium
 
 
Gerben-Jan GERBRANDY
ALDE Hollandia
 
 
José Inácio FARIA
ALDE Portugália
 
 
Ramon TREMOSA i BALCELLS
ALDE Spanyolország
 
 
Iveta GRIGULE
ALDE Lettország
 
 
Alexander Graf LAMBSDORFF
ALDE Németország
 
 
Ilhan KYUCHYUK
ALDE Bulgária
 
 
Guy VERHOFSTADT
ALDE Belgium
 
 
Fredrick FEDERLEY
ALDE Svédország
 
 
Catherine BEARDER
ALDE Egyesült Királyság
 
 
Ivan JAKOVČIĆ
ALDE Horvátország
 
 
Norica NICOLAI
ALDE Románia
 
 
Marietje SCHAAKE
ALDE Hollandia
 
 
Petras AUŠTREVIČIUS
ALDE Litvánia
 
 
Charles GOERENS
ALDE Luxemburg
 
 
Ulla TØRNÆS
ALDE Dánia
 
 
Antanas GUOGA
ALDE Litvánia