Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
EPP_HU.png

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

 

Az EPP képviselőcsoport a jobbközép politika előmozdításán dolgozik az Európai Parlamentben. Élén álltunk azoknak a reformoknak, amelyek lehetővé tették az EU számára a gazdasági válság leküzdését. Célunk most egy olyan reformprogram keresztülvitele Európa jövőjére irányulóan, melynek révén javul annak versenyképessége a növekedés és a foglalkoztatás növelése érdekében, és visszanyerhető az európai polgárok bizalma. E cél elérésének legmegfelelőbb eszköze az egységes piac. A meglévő szabályokat végre kell hajtani, az egységes digitális piacban rejlő erőt pedig ki kell használni.

 
Manfred Weber
A képviselőcsoport elnöke
Németország
 

1972-ben született a bajorországi Niederhatzkofenben. 2002 óta házas. Fizikai technológia szakon végzett a müncheni Alkalmazott Tudományok Főiskoláján 1996-ban. 1989-től a Junge Union (JU) és a CSU tagja; 2003-tól 2007-ig a JU bajorországi szervezetének regionális elnöke. 2002-től 2004-ig a bajor tartományi parlament képviselője. 2004-től európai parlamenti képviselő; 2006-tól 2009-ig az EPP német delegációjának szóvivője. 2006-tól az EPP képviselőcsoport elnökségének tagja, 2009-től 2014-ig az EPP képviselőcsoport alelnöke.

 
Daniel CASPARY
EPP Németország
 
 
Ingeborg GRÄSSLE
EPP Németország
 
 
Andreas SCHWAB
EPP Németország
 
 
Antonio TAJANI
EPP Olaszország
 
 
Emil RADEV
EPP Bulgária
 
 
Davor Ivo STIER
EPP Horvátország
 
 
Dubravka ŠUICA
EPP Horvátország
 
 
Elisabetta GARDINI
EPP Olaszország
 
 
Salvatore CICU
EPP Olaszország
 
 
Ivana MALETIĆ
EPP Horvátország
 
 
 
 
Norbert LINS
EPP Németország
 
 
Sven SCHULZE
EPP Németország
 
 
Miroslav MIKOLÁŠIK
EPP Szlovákia
 
 
Siegfried MUREŞAN
EPP Románia
 
 
David McALLISTER
EPP Németország
 
 
Jens GIESEKE
EPP Németország
 
 
Fulvio MARTUSCIELLO
EPP Olaszország
 
 
Anna ZÁBORSKÁ
EPP Szlovákia
 
 
 
 
Esther HERRANZ GARCÍA
EPP Spanyolország
 
 
Barbara KUDRYCKA
EPP Lengyelország
 
 
Reimer BÖGE
EPP Németország
 
 
Karl-Heinz FLORENZ
EPP Németország
 
 
Bogdan Brunon WENTA
EPP Lengyelország
 
 
Sirpa PIETIKÄINEN
EPP Finnország
 
 
Julia PITERA
EPP Lengyelország
 
 
Michał BONI
EPP Lengyelország
 
 
 
 
Jerzy BUZEK
EPP Lengyelország
 
 
József NAGY
EPP Szlovákia
 
 
Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL
EPP Németország
 
 
Ivo BELET
EPP Belgium
 
 
József SZÁJER
EPP Magyarország
 
 
András GYÜRK
EPP Magyarország
 
 
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
EPP Lengyelország
 
 
Krzysztof HETMAN
EPP Lengyelország
 
 
Jiří POSPÍŠIL
EPP Cseh Köztársaság
 
 
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
EPP Lengyelország
 
 
Birgit COLLIN-LANGEN
EPP Németország
 
 
Adam SZEJNFELD
EPP Lengyelország
 
 
Paul RÜBIG
EPP Ausztria
 
 
Albert DESS
EPP Németország
 
 
Manfred WEBER
EPP Németország
 
 
Christian EHLER
EPP Németország
 
 
Marek PLURA
EPP Lengyelország
 
 
Markus PIEPER
EPP Németország
 
 
Herbert REUL
EPP Németország
 
 
Joachim ZELLER
EPP Németország
 
 
Vladimir URUTCHEV
EPP Bulgária
 
 
Pablo ZALBA BIDEGAIN
EPP Spanyolország
 
 
Axel VOSS
EPP Németország
 
 
Stanislav POLČÁK
EPP Cseh Köztársaság
 
 
Norbert ERDŐS
EPP Magyarország
 
 
Werner KUHN
EPP Németország
 
 
Michaela ŠOJDROVÁ
EPP Cseh Köztársaság
 
 
Hermann WINKLER
EPP Németország
 
 
Verónica LOPE FONTAGNÉ
EPP Spanyolország
 
 
Wim van de CAMP
EPP Hollandia
 
 
György HÖLVÉNYI
EPP Magyarország
 
 
Andor DELI
EPP Magyarország
 
 
Tomáš ZDECHOVSKÝ
EPP Cseh Köztársaság
 
 
Andrea BOCSKOR
EPP Magyarország
 
 
Elisabeth MORIN-CHARTIER
EPP Franciaország
 
 
Sabine VERHEYEN
EPP Németország
 
 
 
 
Arnaud DANJEAN
EPP Franciaország
 
 
Henna VIRKKUNEN
EPP Finnország
 
 
Fernando RUAS
EPP Portugália
 
 
Jérôme LAVRILLEUX
EPP Franciaország
 
 
Marc JOULAUD
EPP Franciaország
 
 
Renaud MUSELIER
EPP Franciaország
 
 
 
 
Angélique DELAHAYE
EPP Franciaország
 
 
Andrej PLENKOVIĆ
EPP Horvátország
 
 
Sofia RIBEIRO
EPP Portugália
 
 
Santiago FISAS AYXELÀ
EPP Spanyolország
 
 
Jeroen LENAERS
EPP Hollandia
 
 
Elmar BROK
EPP Németország
 
 
Mihai ŢURCANU
EPP Románia
 
 
Jan OLBRYCHT
EPP Lengyelország
 
 
Bendt BENDTSEN
EPP Dánia
 
 
Jacek SARYUSZ-WOLSKI
EPP Lengyelország
 
 
Luděk NIEDERMAYER
EPP Cseh Köztársaság
 
 
Jaromír ŠTĚTINA
EPP Cseh Köztársaság
 
 
Tadeusz ZWIEFKA
EPP Lengyelország
 
 
Alberto CIRIO
EPP Olaszország
 
 
Francisco José MILLÁN MON
EPP Spanyolország
 
 
Algirdas SAUDARGAS
EPP Litvánia
 
 
Brice HORTEFEUX
EPP Franciaország
 
 
Pilar del CASTILLO VERA
EPP Spanyolország
 
 
Anne SANDER
EPP Franciaország
 
 
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE
EPP Spanyolország
 
 
Carlos ITURGAIZ
EPP Spanyolország
 
 
Michèle ALLIOT-MARIE
EPP Franciaország
 
 
Luis de GRANDES PASCUAL
EPP Spanyolország
 
 
Remo SERNAGIOTTO
EPP Olaszország
 
 
Anna Maria CORAZZA BILDT
EPP Svédország
 
 
Dariusz ROSATI
EPP Lengyelország
 
 
Seán KELLY
EPP Írország
 
 
Eleni THEOCHAROUS
EPP Ciprus
 
 
Viviane REDING
EPP Luxemburg
 
 
Artis PABRIKS
EPP Lettország
 
 
Marijana PETIR
EPP Horvátország
 
 
 
 
 
 
Roberta METSOLA
EPP Málta
 
 
Alain LAMASSOURE
EPP Franciaország
 
 
Eduard KUKAN
EPP Szlovákia
 
 
Brian HAYES
EPP Írország
 
 
Giovanni TOTI
EPP Olaszország
 
 
Cristian Dan PREDA
EPP Románia
 
 
Constance LE GRIP
EPP Franciaország
 
 
Franck PROUST
EPP Franciaország
 
 
Markus FERBER
EPP Németország
 
 
Traian UNGUREANU
EPP Románia
 
 
Francesc GAMBÚS
EPP Spanyolország
 
 
Franc BOGOVIČ
EPP Szlovénia
 
 
Lorenzo CESA
EPP Olaszország
 
 
Claudia SCHMIDT
EPP Ausztria
 
 
Alain CADEC
EPP Franciaország
 
 
Mariya GABRIEL
EPP Bulgária
 
 
Carlos COELHO
EPP Portugália
 
 
Daniel BUDA
EPP Románia
 
 
Tunne KELAM
EPP Észtország
 
 
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
EPP Spanyolország
 
 
Georges BACH
EPP Luxemburg
 
 
Alessandra MUSSOLINI
EPP Olaszország
 
 
Frank ENGEL
EPP Luxemburg
 
 
Esteban GONZÁLEZ PONS
EPP Spanyolország
 
 
 
 
Philippe JUVIN
EPP Franciaország
 
 
Elisabeth KÖSTINGER
EPP Ausztria
 
 
Eva PAUNOVA
EPP Bulgária
 
 
Michel DANTIN
EPP Franciaország
 
 
Dieter-Lebrecht KOCH
EPP Németország
 
 
Jarosław KALINOWSKI
EPP Lengyelország
 
 
Jarosław WAŁĘSA
EPP Lengyelország
 
 
Lara COMI
EPP Olaszország
 
 
Peter JAHR
EPP Németország
 
 
Danuta Maria HÜBNER
EPP Lengyelország
 
 
 
 
Pál CSÁKY
EPP Szlovákia
 
 
Monika HOHLMEIER
EPP Németország
 
 
Ivan ŠTEFANEC
EPP Szlovákia
 
 
Danuta JAZŁOWIECKA
EPP Lengyelország
 
 
Herbert DORFMANN
EPP Olaszország
 
 
 
 
Heinz K. BECKER
EPP Ausztria
 
 
 
 
 
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT
EPP Spanyolország
 
 
Barbara MATERA
EPP Olaszország
 
 
Deirdre CLUNE
EPP Írország
 
 
Giovanni LA VIA
EPP Olaszország
 
 
Lars ADAKTUSSON
EPP Svédország
 
 
Pavel SVOBODA
EPP Cseh Köztársaság
 
 
Monica MACOVEI
EPP Románia
 
 
Tamás DEUTSCH
EPP Magyarország
 
 
Ádám KÓSA
EPP Magyarország
 
 
Massimiliano SALINI
EPP Olaszország
 
 
Esther de LANGE
EPP Hollandia
 
 
Pascal ARIMONT
EPP Belgium
 
 
Rainer WIELAND
EPP Németország
 
 
Renate SOMMER
EPP Németország
 
 
Janusz LEWANDOWSKI
EPP Lengyelország
 
 
Françoise GROSSETÊTE
EPP Franciaország
 
 
Czesław Adam SIEKIERSKI
EPP Lengyelország
 
 
Andrzej GRZYB
EPP Lengyelország
 
 
Nuno MELO
EPP Portugália
 
 
Iuliu WINKLER
EPP Románia
 
 
Csaba SÓGOR
EPP Románia
 
 
László TŐKÉS
EPP Magyarország
 
 
 
 
Michael GAHLER
EPP Németország
 
 
Nadine MORANO
EPP Franciaország
 
 
 
 
Burkhard BALZ
EPP Németország
 
 
Rachida DATI
EPP Franciaország
 
 
Andrey KOVATCHEV
EPP Bulgária
 
 
Andrey NOVAKOV
EPP Bulgária
 
 
Othmar KARAS
EPP Ausztria
 
 
Georgios KYRTSOS
EPP Görögország
 
 
Ildikó GÁLL-PELCZ
EPP Magyarország
 
 
José Manuel FERNANDES
EPP Portugália
 
 
Manolis KEFALOGIANNIS
EPP Görögország
 
 
Paulo RANGEL
EPP Portugália
 
 
Theodoros ZAGORAKIS
EPP Görögország
 
 
Krišjānis KARIŅŠ
EPP Lettország
 
 
Maria SPYRAKI
EPP Görögország
 
 
Elissavet VOZEMBERG
EPP Görögország
 
 
 
 
Mairead McGUINNESS
EPP Írország
 
 
Tokia SAÏFI
EPP Franciaország
 
 
David CASA
EPP Málta
 
 
Gunnar HÖKMARK
EPP Svédország
 
 
Aldo PATRICIELLO
EPP Olaszország
 
 
Christofer FJELLNER
EPP Svédország
 
 
Gabriel MATO
EPP Spanyolország
 
 
György SCHÖPFLIN
EPP Magyarország
 
 
Petri SARVAMAA
EPP Finnország
 
 
Maurice PONGA
EPP Franciaország
 
 
Patricija ŠULIN
EPP Szlovénia
 
 
Milan ZVER
EPP Szlovénia
 
 
Inese VAIDERE
EPP Lettország
 
 
Angelika NIEBLER
EPP Németország
 
 
Sandra KALNIETE
EPP Lettország
 
 
Peter LIESE
EPP Németország
 
 
Pilar AYUSO
EPP Spanyolország
 
 
Kinga GÁL
EPP Magyarország
 
 
 
 
Thomas MANN
EPP Németország
 
 
Romana TOMC
EPP Szlovénia
 
 
Claude ROLIN
EPP Belgium
 
 
Alojz PETERLE
EPP Szlovénia
 
 
Adina-Ioana VĂLEAN
EPP Románia
 
 
Werner LANGEN
EPP Németország