Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
SD_HU.fw.png

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportja

 

Az S&D képviselőcsoport a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, a sokszínűség és a méltányosság alapelvein alapuló, befogadó európai társadalom mellett száll síkra. Képviselőink elkötelezetten küzdenek a társadalmi igazságosságért, a foglalkoztatásért és a növekedésért, a fogyasztói jogokért, a fenntartható fejlődésért, a pénzpiaci reformért, valamint az emberi jogokért egy erősebb és demokratikusabb Európa, és egy mindenki számára szebb jövő megteremtése érdekében. E válsággal sújtott időkben az S&D képviselőcsoport számára kiemelten fontos a munkanélküliséggel szembeni küzdelem, valamint annak biztosítása, hogy társadalmaink és piacaink igazságosabbá váljanak. Vissza szeretnénk adni az embereknek az Unióba vetett bizalmat és a jövő iránti reményt. Ezek az alapelvek ösztönzik mindennapi munkánkat az Európai Parlamentben és azon kívül.

 
Gianni Pittella
A képviselőcsoport elnöke
Olaszország
 

Gianni Pittella 1958-ben született az olaszországi Lauriában. Orvosi és sebészi diplomát szerzett. 21 éves korában Lauria önkormányzati képviselőjének, 1996-ban pedig olasz parlamenti képviselőnek választják. 1999-ben EP-képviselő lesz. 2009–2014 között az EP első alelnöke, 2014 júniusában az Európai Parlament megbízott elnöke. volt. 2014. júliusában az S&D képviselőcsoport elnökévé választják. Politikai tevékenysége mellett több könyvet írt az európai projekt jövőjéről és kihívásairól. Gianni Pittella nős, két gyermeke van.

 
Evelyne GEBHARDT
S&D Németország
 
 
Kerstin WESTPHAL
S&D Németország
 
 
Hugues BAYET
S&D Belgium
 
 
Jakob von WEIZSÄCKER
S&D Németország
 
 
Peter SIMON
S&D Németország
 
 
Petra KAMMEREVERT
S&D Németország
 
 
Iris HOFFMANN
S&D Németország
 
 
Pina PICIERNO
S&D Olaszország
 
 
Elena GENTILE
S&D Olaszország
 
 
Jens GEIER
S&D Németország
 
 
 
 
Norbert NEUSER
S&D Németország
 
 
Bernd LANGE
S&D Németország
 
 
Ismail ERTUG
S&D Németország
 
 
Susanne MELIOR
S&D Németország
 
 
Arne LIETZ
S&D Németország
 
 
Soraya POST
S&D Svédország
 
 
Knut FLECKENSTEIN
S&D Németország
 
 
Martin SCHULZ
S&D Németország
 
 
Maria NOICHL
S&D Németország
 
 
Joachim SCHUSTER
S&D Németország
 
 
Eugen FREUND
S&D Ausztria
 
 
Paul TANG
S&D Hollandia
 
 
Caterina CHINNICI
S&D Olaszország
 
 
Agnes JONGERIUS
S&D Hollandia
 
 
Renato SORU
S&D Olaszország
 
 
Vladimír MAŇKA
S&D Szlovákia
 
 
Nicola CAPUTO
S&D Olaszország
 
 
Massimo PAOLUCCI
S&D Olaszország
 
 
Georgi PIRINSKI
S&D Bulgária
 
 
Cătălin Sorin IVAN
S&D Románia
 
 
Sergei STANISHEV
S&D Bulgária
 
 
Momchil NEKOV
S&D Bulgária
 
 
Victor NEGRESCU
S&D Románia
 
 
David-Maria SASSOLI
S&D Olaszország
 
 
Simona BONAFÈ
S&D Olaszország
 
 
David MARTIN
S&D Egyesült Királyság
 
 
Flavio ZANONATO
S&D Olaszország
 
 
Kashetu KYENGE
S&D Olaszország
 
 
 
 
Nessa CHILDERS
S&D Írország
 
 
Isabella DE MONTE
S&D Olaszország
 
 
Elly SCHLEIN
S&D Olaszország
 
 
Martina WERNER
S&D Németország
 
 
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO
S&D Spanyolország
 
 
Andrea COZZOLINO
S&D Olaszország
 
 
Enrico GASBARRA
S&D Olaszország
 
 
Roberto GUALTIERI
S&D Olaszország
 
 
Glenis WILLMOTT
S&D Egyesült Királyság
 
 
Soledad CABEZÓN RUIZ
S&D Spanyolország
 
 
Goffredo Maria BETTINI
S&D Olaszország
 
 
Javi LÓPEZ
S&D Spanyolország
 
 
Nicola DANTI
S&D Olaszország
 
 
Vincent PEILLON
S&D Franciaország
 
 
José BLANCO LÓPEZ
S&D Spanyolország
 
 
 
 
Jonás FERNÁNDEZ
S&D Spanyolország
 
 
Paolo DE CASTRO
S&D Olaszország
 
 
Dietmar KÖSTER
S&D Németország
 
 
Enrique GUERRERO SALOM
S&D Spanyolország
 
 
Constanze KREHL
S&D Németország
 
 
Sylvia-Yvonne KAUFMANN
S&D Németország
 
 
Maria ARENA
S&D Belgium
 
 
Eric ANDRIEU
S&D Franciaország
 
 
 
 
Kati PIRI
S&D Hollandia
 
 
Janusz ZEMKE
S&D Lengyelország
 
 
Marc TARABELLA
S&D Belgium
 
 
Paul BRANNEN
S&D Egyesült Királyság
 
 
Seb DANCE
S&D Egyesült Királyság
 
 
Jude KIRTON-DARLING
S&D Egyesült Királyság
 
 
Siôn SIMON
S&D Egyesült Királyság
 
 
Lucy ANDERSON
S&D Egyesült Királyság
 
 
Edouard MARTIN
S&D Franciaország
 
 
Clare MOODY
S&D Egyesült Királyság
 
 
Gianni PITTELLA
S&D Olaszország
 
 
Jörg LEICHTFRIED
S&D Ausztria
 
 
Anneliese DODDS
S&D Egyesült Királyság
 
 
Ramón JÁUREGUI ATONDO
S&D Spanyolország
 
 
Miriam DALLI
S&D Málta
 
 
Alessia Maria MOSCA
S&D Olaszország
 
 
Jeppe KOFOD
S&D Dánia
 
 
Michela GIUFFRIDA
S&D Olaszország
 
 
Theresa GRIFFIN
S&D Egyesült Királyság
 
 
Julie WARD
S&D Egyesült Királyság
 
 
Afzal KHAN
S&D Egyesült Királyság
 
 
Brando BENIFEI
S&D Olaszország
 
 
Jytte GUTELAND
S&D Svédország
 
 
Gabriele PREUSS
S&D Németország
 
 
Krystyna ŁYBACKA
S&D Lengyelország
 
 
Jutta STEINRUCK
S&D Németország
 
 
Biljana BORZAN
S&D Horvátország
 
 
Udo BULLMANN
S&D Németország
 
 
István UJHELYI
S&D Magyarország
 
 
Patrizia TOIA
S&D Olaszország
 
 
Tonino PICULA
S&D Horvátország
 
 
Iliana IOTOVA
S&D Bulgária
 
 
Richard CORBETT
S&D Egyesült Királyság
 
 
Richard HOWITT
S&D Egyesült Királyság
 
 
 
 
Emilian PAVEL
S&D Románia
 
 
Mercedes BRESSO
S&D Olaszország
 
 
Neena GILL
S&D Egyesült Királyság
 
 
Jo LEINEN
S&D Németország
 
 
Viorica DĂNCILĂ
S&D Románia
 
 
Ioan Mircea PAŞCU
S&D Románia
 
 
Csaba MOLNÁR
S&D Magyarország
 
 
Victor BOŞTINARU
S&D Románia
 
 
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
S&D Spanyolország
 
 
Péter NIEDERMÜLLER
S&D Magyarország
 
 
Linda McAVAN
S&D Egyesült Királyság
 
 
Louis-Joseph MANSCOUR
S&D Franciaország
 
 
Mary HONEYBALL
S&D Egyesült Királyság
 
 
Miapetra KUMPULA-NATRI
S&D Finnország
 
 
Claude MORAES
S&D Egyesült Királyság
 
 
Ana GOMES
S&D Portugália
 
 
Francisco ASSIS
S&D Portugália
 
 
Elisa FERREIRA
S&D Portugália
 
 
Bogusław LIBERADZKI
S&D Lengyelország
 
 
Evelyn REGNER
S&D Ausztria
 
 
Ulrike RODUST
S&D Németország
 
 
Pavel POC
S&D Cseh Köztársaság
 
 
Pervenche BERÈS
S&D Franciaország
 
 
Costas MAVRIDES
S&D Ciprus
 
 
 
 
Jan KELLER
S&D Cseh Köztársaság
 
 
Olga SEHNALOVÁ
S&D Cseh Köztársaság
 
 
Inés AYALA SENDER
S&D Spanyolország
 
 
Jean-Paul DENANOT
S&D Franciaország
 
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ
S&D Spanyolország
 
 
Marju LAURISTIN
S&D Észtország
 
 
Karin KADENBACH
S&D Ausztria
 
 
Miroslav POCHE
S&D Cseh Köztársaság
 
 
Tibor SZANYI
S&D Magyarország
 
 
Elena VALENCIANO
S&D Spanyolország
 
 
Andi CRISTEA
S&D Románia
 
 
Tanja FAJON
S&D Szlovénia
 
 
Josef WEIDENHOLZER
S&D Ausztria
 
 
Alfred SANT
S&D Málta
 
 
Virginie ROZIÈRE
S&D Franciaország
 
 
Mady DELVAUX
S&D Luxemburg
 
 
 
 
Daniele VIOTTI
S&D Olaszország
 
 
Luigi MORGANO
S&D Olaszország
 
 
Jens NILSSON
S&D Svédország
 
 
Sorin MOISĂ
S&D Románia
 
 
Liisa JAAKONSAARI
S&D Finnország
 
 
Damian DRĂGHICI
S&D Románia
 
 
Matthias GROOTE
S&D Németország
 
 
Renata BRIANO
S&D Olaszország
 
 
Dan NICA
S&D Románia
 
 
 
 
Zigmantas BALČYTIS
S&D Litvánia
 
 
Maria GRAPINI
S&D Románia
 
 
Sergio Gaetano COFFERATI
S&D Olaszország
 
 
Derek VAUGHAN
S&D Egyesült Királyság
 
 
Olle LUDVIGSSON
S&D Svédország
 
 
Laurenţiu REBEGA
S&D Románia
 
 
Claudia TAPARDEL
S&D Románia
 
 
Marita ULVSKOG
S&D Svédország
 
 
Silvia COSTA
S&D Olaszország
 
 
Ricardo SERRÃO SANTOS
S&D Portugália
 
 
Anna HEDH
S&D Svédország
 
 
Maria João RODRIGUES
S&D Portugália
 
 
Carlos ZORRINHO
S&D Portugália
 
 
Isabelle THOMAS
S&D Franciaország
 
 
Boris ZALA
S&D Szlovákia
 
 
Adam GIEREK
S&D Lengyelország
 
 
Birgit SIPPEL
S&D Németország
 
 
Guillaume BALAS
S&D Franciaország
 
 
Pedro SILVA PEREIRA
S&D Portugália
 
 
Andrejs MAMIKINS
S&D Lettország
 
 
 
 
Liliana RODRIGUES
S&D Portugália
 
 
Eva KAILI
S&D Görögország
 
 
Sylvie GUILLAUME
S&D Franciaország
 
 
Marlene MIZZI
S&D Málta
 
 
Monika SMOLKOVÁ
S&D Szlovákia
 
 
Nikos ANDROULAKIS
S&D Görögország
 
 
Damiano ZOFFOLI
S&D Olaszország
 
 
 
 
Ole CHRISTENSEN
S&D Dánia
 
 
Emmanuel MAUREL
S&D Franciaország
 
 
Pier Antonio PANZERI
S&D Olaszország
 
 
Miltiadis KYRKOS
S&D Görögország
 
 
Gilles PARGNEAUX
S&D Franciaország
 
 
Giorgos GRAMMATIKAKIS
S&D Görögország
 
 
 
 
Catherine STIHLER
S&D Egyesült Királyság