Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Biuras

Europos parlamentas: kaip renkamas...
 1. BiuraS
  1. 1 EP pirmininkas
  2. 14 EP pirmininko pavaduotojų
  3. Kvestoriai yra Biuro nariai, turintys patariamąjį balsą.
  • elected on a singla ballot paper 
  • in an advisory capacity. 
  FunkcijoS
  Biuras priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus dėl vidinės Parlamento struktūros, sekretoriato bei organų; taip pat Generaliniam sekretoriui arba frakcijai pasiūlius priima finansinius, organizacinius ir administracinius sprendimus su EP nariais susijusiais klausimais.
  • Šaltinis: Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
 
 
 
Papildoma informacija
 
Biuras
Kas yra kas?
 
Martin SCHULZ S&D
Pirmininkas
 
 
Antonio TAJANI EPP
Pirmininko pavaduotojas
 
 
Mairead McGUINNESS EPP
Pirmininko pavaduotoja
 
 
Rainer WIELAND EPP
Pirmininko pavaduotojas
 
 
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO EPP
Pirmininko pavaduotojas
 
 
Ildikó GÁLL-PELCZ EPP
Pirmininko pavaduotoja
 
 
Adina-Ioana VĂLEAN EPP
Pirmininko pavaduotoja
 
 
Sylvie GUILLAUME S&D
Pirmininko pavaduotoja
 
 
David-Maria SASSOLI S&D
Pirmininko pavaduotojas
 
 
Ulrike LUNACEK Greens/EFA
Pirmininko pavaduotoja
 
 
Ryszard CZARNECKI ECR
Pirmininko pavaduotojas
 
 
Anneli JÄÄTTEENMÄKI ALDE
Pirmininko pavaduotoja
 
 
Ioan Mircea PAŞCU S&D
Pirmininko pavaduotojas
 
 
Alexander Graf LAMBSDORFF ALDE
Pirmininko pavaduotojas
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS GUE/NGL
Pirmininko pavaduotojas
 
 
 
 
 
 
 
 
Karol KARSKI ECR
Kvestorius