Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Komitetai

Europos parlamentas: kaip renkamas...
 1. Komitetai
  • Komitetų ir tyrimo komitetų nariai renkami frakcijoms ir nepriklausomiems EP nariams pasiūlius kandidatus. Pirmininkų sueiga teikia Parlamentui pasiūlymus.
  • Komitetas išsirenka pirmininką ir pirmininko pavaduotojus, kurie kartu sudaro komiteto biurą. Komitetas taip pat turi sekretoriatą.
  • TKomitetų sudėtis kiek įmanoma turi atitikti Parlamento sudėtį.
   
  Funkcijos

  EP nariai komitetuose rengia, teikia pakeitimus ir balsuoja dėl teisės aktų pasiūlymų ir savo iniciatyva parengtų pranešimų.

  Jie nagrinėja Komisijos ir Tarybos pasiūlymus ir prireikus rengia pranešimus, kurie teikiami plenarinėje sesijoje.

  Komitetų pirmininkų sueiga

  Ją sudaro visų komitetų pirmininkai.

  • Šaltinis: Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
Komitetų sąrašas
Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas : Jerzy BUZEK
 
Nuolatiniai komitetai
 1. Komitetas: AFET Užsienio reikalai
  Pirmininkas: Elmar BROK
 2. Komitetas: DROI Žmogaus teisės
  Pirmininkas: Elena VALENCIANO
 3. Komitetas: SEDE Saugumas ir gynyba
  Pirmininkas: Anna Elżbieta FOTYGA
 4. Komitetas: DEVE Vystymasis
  Pirmininkas: Linda MCAVAN
 5. Komitetas: BUDG Biudžetas
  Pirmininkas: Jean ARTHUIS
 6. Komitetas: CONT Biudžeto kontrolė
  Pirmininkas: Ingeborg GRÄSSLE
 7. Komitetas: TRAN Transportas ir turizmas
  Pirmininkas: Michael CRAMER
 8. Komitetas: REGI Regioninė plėtra
  Pirmininkas: Iskra MIHAYLOVA
 9. Komitetas: AGRI Žemės ūkis ir kaimo plėtra
  Pirmininkas: Czesław Adam SIEKIERSKI
 10. Komitetas: PECH Žuvininkystė
  Pirmininkas: Alain CADEC
 11. Komitetas: JURI Teisės reikalai
  Pirmininkas: Pavel SVOBODA
 12. Komitetas: AFCO Konstituciniai reikalai
  Pirmininkas: Danuta Maria HÜBNER
 13. Komitetas: FEMM Moterų teisės ir lyčių lygybė
  Pirmininkas: Iratxe GARCÍA PÉREZ
 14. Komitetas: PETI Peticijos
  Pirmininkas: Cecilia WIKSTRÖM