Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Valstybėse narėse : Europos Sąjunga

 
Adam SZEJNFELD
EPP Lenkija
 
 
Jean ARTHUIS
ALDE Prancūzija
 
 
Ingeborg GRÄSSLE
EPP Vokietija
 
 
 
 
Marit PAULSEN
ALDE Švedija
 
 
Ulrike LUNACEK
Greens/EFA Austrija
 
 
Constanze KREHL
S&D Vokietija
 
 
Maria NOICHL
S&D Vokietija
 
 
Jerzy BUZEK
EPP Lenkija
 
 
Jutta STEINRUCK
S&D Vokietija
 
 
Jill SEYMOUR
EFDD Jungtinė Karalystė
 
 
 
 
Anne-Marie MINEUR
GUE/NGL Nyderlandai
 
 
Knut FLECKENSTEIN
S&D Vokietija
 
 
Marek PLURA
EPP Lenkija
 
 
 
Europos parlamento rinkimai 2014 m. gegužės 22-25 d.