Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
ALDE logotipas

Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija

 

Norime, kad Europos Sąjunga būtų stipresnė ir stabilesnė ir gebėtų spręsti svarbius ES piliečiams rūpestį keliančius klausimus, kai valstybės narės vienos to negali padaryti. ES turi baigti kurti energetikos ir skaitmeninių paslaugų vidaus rinką ir pasinaudoti kapitalo rinkomis siekiant padėti finansuoti naują infrastruktūrą, kuri ateityje bus mūsų ekonomikos varomoji jėga ir kur bus sukurta naujų ir tvarių darbo vietų. Be to, Europa turi išlikti ištikima savo vertybėms ir puoselėti pagrindines laisvės, lygybės ir nediskriminavimo teises. ES taip pat turi pasikeisti instituciškai, atsisakyti švaistymo ir veikti efektyviau.

 
Guy Verhofstadt
Pirmininkas
Belgija
 

Guy Verhofstad gimė 1953 m. ir studijavo teisę Gente. Bėgant metams jis užėmė daug svarbių postų Belgijos politikoje, pvz., buvo Atstovų Rūmų narys, ministro pirmininko pavaduotojas, Biudžeto ministras ir Senato narys. 1999 m. liepos mėn. jis tapo Belgijos ministru pirmininku, o ateinančius 10 metų jis vadovavo trims skirtingoms vyriausybėms. G. Verhofstadt išrinktas EP nariu 2009 m. birželio mėn. ir nuo to laiko yra ALDE frakcijos pirmininkas. Jis vedęs ir turi du vaikus.

 
 
Petr JEŽEK
ALDE Čekija
 
 
Pavel TELIČKA
ALDE Čekija
 
 
Marit PAULSEN
ALDE Švedija
 
 
 
 
Martina DLABAJOVÁ
ALDE Čekija
 
 
Javier NART
ALDE Ispanija
 
 
Dita CHARANZOVÁ
ALDE Čekija
 
 
Nathalie GRIESBECK
ALDE Prancūzija
 
 
Iskra MIHAYLOVA
ALDE Bulgarija
 
 
Hilde VAUTMANS
ALDE Belgija
 
 
Cora van NIEUWENHUIZEN
ALDE Nyderlandai
 
 
Matthijs van MILTENBURG
ALDE Nyderlandai
 
 
Nedzhmi ALI
ALDE Bulgarija
 
 
Ulrike MÜLLER
ALDE Vokietija
 
 
Filiz HYUSMENOVA
ALDE Bulgarija
 
 
Jean-Marie CAVADA
ALDE Prancūzija
 
 
Gérard DEPREZ
ALDE Belgija
 
 
Jozo RADOŠ
ALDE Kroatija
 
 
Gesine MEISSNER
ALDE Vokietija
 
 
Michael THEURER
ALDE Vokietija
 
 
 
 
Sylvie GOULARD
ALDE Prancūzija
 
 
 
 
 
 
Angelika MLINAR
ALDE Austrija
 
 
Renate WEBER
ALDE Rumunija
 
 
Mircea DIACONU
ALDE Rumunija
 
 
Hannu TAKKULA
ALDE Suomija
 
 
Dominique RIQUET
ALDE Prancūzija
 
 
Robert ROCHEFORT
ALDE Prancūzija
 
 
Frédérique RIES
ALDE Belgija
 
 
 
 
Ivo VAJGL
ALDE Slovėnija
 
 
 
 
Kaja KALLAS
ALDE Estija
 
 
Jan HUITEMA
ALDE Nyderlandai
 
 
Yana TOOM
ALDE Estija
 
 
Jens ROHDE
ALDE Danija
 
 
Marielle de SARNEZ
ALDE Prancūzija
 
 
Jean ARTHUIS
ALDE Prancūzija
 
 
Viktor USPASKICH
ALDE Lietuva
 
 
Paavo VÄYRYNEN
ALDE Suomija
 
 
Valentinas MAZURONIS
ALDE Lietuva
 
 
 
 
Marian HARKIN
ALDE Airija
 
 
Sophia in 't VELD
ALDE Nyderlandai
 
 
Cecilia WIKSTRÖM
ALDE Švedija
 
 
Urmas PAET
ALDE Estija
 
 
Nils TORVALDS
ALDE Suomija
 
 
 
 
Louis MICHEL
ALDE Belgija
 
 
António MARINHO E PINTO
ALDE Portugalija
 
 
 
 
Philippe DE BACKER
ALDE Belgija
 
 
Gerben-Jan GERBRANDY
ALDE Nyderlandai
 
 
José Inácio FARIA
ALDE Portugalija
 
 
 
 
Iveta GRIGULE
ALDE Latvija
 
 
 
 
Ilhan KYUCHYUK
ALDE Bulgarija
 
 
Guy VERHOFSTADT
ALDE Belgija
 
 
Fredrick FEDERLEY
ALDE Švedija
 
 
Catherine BEARDER
ALDE Jungtinė Karalystė
 
 
Ivan JAKOVČIĆ
ALDE Kroatija
 
 
Norica NICOLAI
ALDE Rumunija
 
 
Marietje SCHAAKE
ALDE Nyderlandai
 
 
 
 
Charles GOERENS
ALDE Liuksemburgas
 
 
Ulla TØRNÆS
ALDE Danija
 
 
Antanas GUOGA
ALDE Lietuva