Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
GUE/NGL logotipas

Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji

 

GUE/NGL frakciją sudaro 52 EP nariai iš visos Europos, kurie savo veikla siekia taikos, solidarumo, socialinio teisingumo, lygybės, demokratijos ir žmogaus teisių įtvirtinimo. Tai vienintelė Parlamento frakcija, kurioje esama lyčių pusiausvyros: joje dirba 26 moterys ir 26 vyrai. Esame jungtinė frakcija – tai reiškia, gerbiame mūsų EP narių tapatybių ir nuomonių įvairovę. Šią kadenciją prieštarausime griežtam taupymui, kovosime už tvarų ekonominį vystymąsi, sieksime susidoroti su pavojingu kraštutinės dešinės stiprėjimu ir priešinsimės deryboms dėl ES ir JAV Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo (TPIP).

 
Gabi Zimmer
Pirmininkė
Vokietija
 

Gabi Zimmer buvo išrinkta frakcijos pirmininke 2012 m., o po 2014 m. rinkimų ji buvo išrinkta iš naujo. Ji yra EP narė nuo 2004 m. 2000–2003 m. ji buvo Vokietijos Demokratinio socializmo partijos (vok. PDS; po susijungimo 2007 m. ji tapo partija „DIE.LINKE") pirmininke. Prieš tai, nuo 1990 iki 1998 m., ji buvo Tiuringeno PDS partijos pirmininkė ir Tiuringijos regioninio parlamento narė. Jos pagrindiniai politiniai tikslai yra kova su badu, skurdu ir socialine atskirtimi ES viduje ir už jos ribų.

 
 
Stelios KOULOGLOU
GUE/NGL Graikija
 
 
Tania GONZÁLEZ PEÑAS
GUE/NGL Ispanija
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS
GUE/NGL Graikija
 
 
Miguel URBÁN CRESPO
GUE/NGL Ispanija
 
 
Younous OMARJEE
GUE/NGL Prancūzija
 
 
Malin BJÖRK
GUE/NGL Švedija
 
 
Fabio DE MASI
GUE/NGL Vokietija
 
 
Sabine LÖSING
GUE/NGL Vokietija
 
 
Cornelia ERNST
GUE/NGL Vokietija
 
 
Thomas HÄNDEL
GUE/NGL Vokietija
 
 
Stefan ECK
GUE/NGL Vokietija
 
 
Anja HAZEKAMP
GUE/NGL Nyderlandai
 
 
Martina ANDERSON
GUE/NGL Jungtinė Karalystė
 
 
Dennis de JONG
GUE/NGL Nyderlandai
 
 
Marie-Christine VERGIAT
GUE/NGL Prancūzija
 
 
Jean-Luc MÉLENCHON
GUE/NGL Prancūzija
 
 
Emmanouil GLEZOS
GUE/NGL Graikija
 
 
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY
GUE/NGL Ispanija
 
 
Barbara SPINELLI
GUE/NGL Italija
 
 
Anne-Marie MINEUR
GUE/NGL Nyderlandai
 
 
Inês Cristina ZUBER
GUE/NGL Portugalija
 
 
Patrick LE HYARIC
GUE/NGL Prancūzija
 
 
 
 
Javier COUSO PERMUY
GUE/NGL Ispanija
 
 
Pablo IGLESIAS
GUE/NGL Ispanija
 
 
Marina ALBIOL GUZMÁN
GUE/NGL Ispanija
 
 
Neoklis SYLIKIOTIS
GUE/NGL Kipras
 
 
Lidia SENRA RODRÍGUEZ
GUE/NGL Ispanija
 
 
Ángela VALLINA
GUE/NGL Ispanija
 
 
Josu JUARISTI ABAUNZ
GUE/NGL Ispanija
 
 
João FERREIRA
GUE/NGL Portugalija
 
 
Paloma LÓPEZ BERMEJO
GUE/NGL Ispanija
 
 
Takis HADJIGEORGIOU
GUE/NGL Kipras
 
 
Kostas CHRYSOGONOS
GUE/NGL Graikija
 
 
Martina MICHELS
GUE/NGL Vokietija
 
 
Eleonora FORENZA
GUE/NGL Italija
 
 
Curzio MALTESE
GUE/NGL Italija
 
 
Rina Ronja KARI
GUE/NGL Danija
 
 
Kostadinka KUNEVA
GUE/NGL Graikija
 
 
Merja KYLLÖNEN
GUE/NGL Suomija
 
 
Kateřina KONEČNÁ
GUE/NGL Čekija
 
 
Gabriele ZIMMER
GUE/NGL Vokietija
 
 
Sofia SAKORAFA
GUE/NGL Graikija
 
 
Miguel VIEGAS
GUE/NGL Portugalija
 
 
Jiří MAŠTÁLKA
GUE/NGL Čekija
 
 
Miloslav RANSDORF
GUE/NGL Čekija
 
 
Lynn BOYLAN
GUE/NGL Airija
 
 
Marisa MATIAS
GUE/NGL Portugalija
 
 
Luke Ming FLANAGAN
GUE/NGL Airija
 
 
Matt CARTHY
GUE/NGL Airija
 
 
Liadh NÍ RIADA
GUE/NGL Airija
 
 
Helmut SCHOLZ
GUE/NGL Vokietija