Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
Žaliųjų/ELA logotipas

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

 

Žalieji/ELA frakcija mano, kad Europa – tai bendri namai ir ateitis. Frakcija pasisako už aplinkos apsaugą, lygias galimybes, socialinį teisingumą ir atvirą, demokratišką Europą, kur piliečiai dalyvauja politikoje, neužgožiami įmonių interesų. Ji reikalauja į ateitį orientuotų investicijų, kad būtų sukurta daugiau ir geresnių darbo vietų bei teisių ir laisvių apsaugos ES ir už jos ribų. Ji propaguoja progresyvius ir tvarius problemų, su kuriomis susiduria ES, sprendimo būdus.

 
Rebecca Harms
Bendrapirmininkė
Vokietija
 

Rebecca Harms nuo 2009 m. yra Žaliųjų/ELA frakcijos bendrapirmininkė. Nuo 2004 m. ji yra Europos Parlamento narė; jame ji didžiausią dėmesį skiria energetikai, klimato politikai, vartotojų apsaugai bei ES ir Ukrainos santykiams. Anksčiau ji buvo Žemutinės Saksonijos žemės parlamento žaliųjų frakcijos pirmininkė ir narė. Rebeccos Harms gyvenimui didelę įtaką padarė jos kova prieš branduolinę energetiką. Pagal išsilavinimą sodininkė ir dokumentinių filmų kūrėja, 1977 m. ji buvo viena iš Vokietijos pirmųjų piliečių aktyvistų grupių, kovojančių prieš branduolinę energetiką, steigėjų.

Philippe Lamberts
Bendrapirmininkis
Belgija
 

Philippe Lamberts nuo 2014 m. yra Žaliųjų/ELA frakcijos bendrapirmininkis ir šiuo metu Ekonomikos komiteto narys. Praėjusią kadenciją jis daugiausia dėmesio skyrė dokumentams, susijusiems su makroekonomika, ekonomikos valdymu ir bankų reguliavimu. Philippe Lamberts ėjo įvairias pareigas Europos žaliųjų partijoje (nuo 2006 iki 2012 m. buvo jos bendrapirmininkis) ir Belgijos žaliųjų partijoje (Ecolo). Baigęs inžinerinės matematikos mokslus, nuo 1987 iki 2009 m. jis ėjo skirtingas pareigas IBM.

 
 
Igor ŠOLTES
Greens/EFA Slovėnija
 
 
Bart STAES
Greens/EFA Belgija
 
 
Max ANDERSSON
Greens/EFA Švedija
 
 
Bodil VALERO
Greens/EFA Švedija
 
 
Jean LAMBERT
Greens/EFA Jungtinė Karalystė
 
 
Martin HÄUSLING
Greens/EFA Vokietija
 
 
Keith TAYLOR
Greens/EFA Jungtinė Karalystė
 
 
Tamás MESZERICS
Greens/EFA Vengrija
 
 
José BOVÉ
Greens/EFA Prancūzija
 
 
Benedek JÁVOR
Greens/EFA Vengrija
 
 
Heidi HAUTALA
Greens/EFA Suomija
 
 
Reinhard BÜTIKOFER
Greens/EFA Vokietija
 
 
Jan Philipp ALBRECHT
Greens/EFA Vokietija
 
 
Maria HEUBUCH
Greens/EFA Vokietija
 
 
Michèle RIVASI
Greens/EFA Prancūzija
 
 
Yannick JADOT
Greens/EFA Prancūzija
 
 
Karima DELLI
Greens/EFA Prancūzija
 
 
Barbara LOCHBIHLER
Greens/EFA Vokietija
 
 
Sven GIEGOLD
Greens/EFA Vokietija
 
 
Ian HUDGHTON
Greens/EFA Jungtinė Karalystė
 
 
Ska KELLER
Greens/EFA Vokietija
 
 
Indrek TARAND
Greens/EFA Estija
 
 
Bas EICKHOUT
Greens/EFA Nyderlandai
 
 
Pascal DURAND
Greens/EFA Prancūzija
 
 
Jordi SEBASTIÀ
Greens/EFA Ispanija
 
 
Ulrike LUNACEK
Greens/EFA Austrija
 
 
Eva JOLY
Greens/EFA Prancūzija
 
 
Julia REDA
Greens/EFA Vokietija
 
 
Klaus BUCHNER
Greens/EFA Vokietija
 
 
Margrete AUKEN
Greens/EFA Danija
 
 
Molly SCOTT CATO
Greens/EFA Jungtinė Karalystė
 
 
Bronis ROPĖ
Greens/EFA Lietuva
 
 
Peter ERIKSSON
Greens/EFA Švedija
 
 
Michel REIMON
Greens/EFA Austrija
 
 
Monika VANA
Greens/EFA Austrija
 
 
Ernest MARAGALL
Greens/EFA Ispanija
 
 
Josep-Maria TERRICABRAS
Greens/EFA Ispanija
 
 
Terry REINTKE
Greens/EFA Vokietija
 
 
Linnéa ENGSTRÖM
Greens/EFA Švedija
 
 
Ernest URTASUN
Greens/EFA Ispanija
 
 
Claude TURMES
Greens/EFA Liuksemburgas
 
 
Tatjana ŽDANOKA
Greens/EFA Latvija
 
 
Judith SARGENTINI
Greens/EFA Nyderlandai
 
 
Helga TRÜPEL
Greens/EFA Vokietija
 
 
Michael CRAMER
Greens/EFA Vokietija
 
 
Davor ŠKRLEC
Greens/EFA Kroatija
 
 
Alyn SMITH
Greens/EFA Jungtinė Karalystė
 
 
Philippe LAMBERTS
Greens/EFA Belgija
 
 
Rebecca HARMS
Greens/EFA Vokietija
 
 
Jill EVANS
Greens/EFA Jungtinė Karalystė