Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
S&D frakcijos logotipas

Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

 

S&D frakcija pasisako už įtraukią Europos visuomenę, pagrįstą laisvės, lygybės, solidarumo, įvairovės ir sąžiningumo principais. Mūsų EP nariai įsipareigoję kovoti už socialinį teisingumą, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, vartotojų teises, tvarų vystymąsi, finansų rinkų reformą ir žmogaus teises, kad sukurtų stipresnę ir demokratiškesnę Europą ir geresnę ateitį visiems piliečiams. Dabartiniais krizės laikais S&D frakcijos prioritetas – įveikti nedarbą ir užtikrinti, kad mūsų visuomenės ir rinkos taptų sąžiningesnės. Norime sugrąžinti žmonėms pasitikėjimą ES ir tikėjimą ateitimi. Šie principai teikia įkvėpimą kasdieniam mūsų darbui – Europos Parlamente ir už jo ribų.

 
Gianni Pittella
Italija
 

Gianni Pittella gimė 1958 m. Laurijoje (Italija). Jis baigė medicinos ir chirurgijos mokslus. 21–erių buvo išrinktas į savo gimtojo miesto savivaldybės tarybą, o 1996 m. – į Italijos parlamentą. 1999 m. jis buvo išrinktas į Europos Parlamentą. 2009–2014 m. buvo pirmasis Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas. 2014 m. birželio mėn. jis ėjo Europos Parlamento pirmininko pareigas, o liepos mėn. buvo išrinktas S&D frakcijos pirmininku.Gianni Pittella yra vedęs ir turi du vaikus bei yra keleto knygų apie Europos projekto ateitį autorius.

 
 
Evelyne GEBHARDT
S&D Vokietija
 
 
Kerstin WESTPHAL
S&D Vokietija
 
 
Hugues BAYET
S&D Belgija
 
 
Jakob von WEIZSÄCKER
S&D Vokietija
 
 
Peter SIMON
S&D Vokietija
 
 
Petra KAMMEREVERT
S&D Vokietija
 
 
Iris HOFFMANN
S&D Vokietija
 
 
Pina PICIERNO
S&D Italija
 
 
Elena GENTILE
S&D Italija
 
 
Jens GEIER
S&D Vokietija
 
 
 
 
Norbert NEUSER
S&D Vokietija
 
 
Bernd LANGE
S&D Vokietija
 
 
Ismail ERTUG
S&D Vokietija
 
 
Susanne MELIOR
S&D Vokietija
 
 
Arne LIETZ
S&D Vokietija
 
 
Soraya POST
S&D Švedija
 
 
Knut FLECKENSTEIN
S&D Vokietija
 
 
Martin SCHULZ
S&D Vokietija
 
 
Maria NOICHL
S&D Vokietija
 
 
Joachim SCHUSTER
S&D Vokietija
 
 
Eugen FREUND
S&D Austrija
 
 
Paul TANG
S&D Nyderlandai
 
 
Caterina CHINNICI
S&D Italija
 
 
Agnes JONGERIUS
S&D Nyderlandai
 
 
Renato SORU
S&D Italija
 
 
Vladimír MAŇKA
S&D Slovakija
 
 
Nicola CAPUTO
S&D Italija
 
 
Massimo PAOLUCCI
S&D Italija
 
 
Georgi PIRINSKI
S&D Bulgarija
 
 
Cătălin Sorin IVAN
S&D Rumunija
 
 
Sergei STANISHEV
S&D Bulgarija
 
 
Momchil NEKOV
S&D Bulgarija
 
 
Victor NEGRESCU
S&D Rumunija
 
 
 
 
Simona BONAFÈ
S&D Italija
 
 
David MARTIN
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Flavio ZANONATO
S&D Italija
 
 
Kashetu KYENGE
S&D Italija
 
 
 
 
Nessa CHILDERS
S&D Airija
 
 
Isabella DE MONTE
S&D Italija
 
 
Elly SCHLEIN
S&D Italija
 
 
Martina WERNER
S&D Vokietija
 
 
 
 
Andrea COZZOLINO
S&D Italija
 
 
Enrico GASBARRA
S&D Italija
 
 
Roberto GUALTIERI
S&D Italija
 
 
Glenis WILLMOTT
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
 
 
 
 
Javi LÓPEZ
S&D Ispanija
 
 
Nicola DANTI
S&D Italija
 
 
Vincent PEILLON
S&D Prancūzija
 
 
José BLANCO LÓPEZ
S&D Ispanija
 
 
Jonás FERNÁNDEZ
S&D Ispanija
 
 
Paolo DE CASTRO
S&D Italija
 
 
Dietmar KÖSTER
S&D Vokietija
 
 
 
 
Constanze KREHL
S&D Vokietija
 
 
 
 
Maria ARENA
S&D Belgija
 
 
Eric ANDRIEU
S&D Prancūzija
 
 
 
 
Kati PIRI
S&D Nyderlandai
 
 
Janusz ZEMKE
S&D Lenkija
 
 
Marc TARABELLA
S&D Belgija
 
 
Paul BRANNEN
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Seb DANCE
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Jude KIRTON-DARLING
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Siôn SIMON
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Lucy ANDERSON
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Edouard MARTIN
S&D Prancūzija
 
 
Clare MOODY
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Gianni PITTELLA
S&D Italija
 
 
Jörg LEICHTFRIED
S&D Austrija
 
 
Anneliese DODDS
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
 
 
Miriam DALLI
S&D Malta
 
 
 
 
Jeppe KOFOD
S&D Danija
 
 
Michela GIUFFRIDA
S&D Italija
 
 
Theresa GRIFFIN
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Julie WARD
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Afzal KHAN
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Brando BENIFEI
S&D Italija
 
 
Jytte GUTELAND
S&D Švedija
 
 
Gabriele PREUSS
S&D Vokietija
 
 
Krystyna ŁYBACKA
S&D Lenkija
 
 
Jutta STEINRUCK
S&D Vokietija
 
 
Biljana BORZAN
S&D Kroatija
 
 
Udo BULLMANN
S&D Vokietija
 
 
István UJHELYI
S&D Vengrija
 
 
Patrizia TOIA
S&D Italija
 
 
Tonino PICULA
S&D Kroatija
 
 
Iliana IOTOVA
S&D Bulgarija
 
 
Richard CORBETT
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Richard HOWITT
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
 
 
Emilian PAVEL
S&D Rumunija
 
 
Mercedes BRESSO
S&D Italija
 
 
Neena GILL
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Jo LEINEN
S&D Vokietija
 
 
Viorica DĂNCILĂ
S&D Rumunija
 
 
Ioan Mircea PAŞCU
S&D Rumunija
 
 
Csaba MOLNÁR
S&D Vengrija
 
 
Victor BOŞTINARU
S&D Rumunija
 
 
 
 
Péter NIEDERMÜLLER
S&D Vengrija
 
 
Linda McAVAN
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Louis-Joseph MANSCOUR
S&D Prancūzija
 
 
Mary HONEYBALL
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
 
 
Claude MORAES
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Ana GOMES
S&D Portugalija
 
 
Francisco ASSIS
S&D Portugalija
 
 
Elisa FERREIRA
S&D Portugalija
 
 
 
 
Evelyn REGNER
S&D Austrija
 
 
Ulrike RODUST
S&D Vokietija
 
 
Pavel POC
S&D Čekija
 
 
Pervenche BERÈS
S&D Prancūzija
 
 
Costas MAVRIDES
S&D Kipras
 
 
 
 
Jan KELLER
S&D Čekija
 
 
Olga SEHNALOVÁ
S&D Čekija
 
 
Inés AYALA SENDER
S&D Ispanija
 
 
Jean-Paul DENANOT
S&D Prancūzija
 
 
 
 
Marju LAURISTIN
S&D Estija
 
 
Karin KADENBACH
S&D Austrija
 
 
Miroslav POCHE
S&D Čekija
 
 
Tibor SZANYI
S&D Vengrija
 
 
Elena VALENCIANO
S&D Ispanija
 
 
Andi CRISTEA
S&D Rumunija
 
 
Tanja FAJON
S&D Slovėnija
 
 
Josef WEIDENHOLZER
S&D Austrija
 
 
Alfred SANT
S&D Malta
 
 
Virginie ROZIÈRE
S&D Prancūzija
 
 
Mady DELVAUX
S&D Liuksemburgas
 
 
 
 
Daniele VIOTTI
S&D Italija
 
 
Luigi MORGANO
S&D Italija
 
 
Jens NILSSON
S&D Švedija
 
 
Sorin MOISĂ
S&D Rumunija
 
 
Liisa JAAKONSAARI
S&D Suomija
 
 
Damian DRĂGHICI
S&D Rumunija
 
 
Matthias GROOTE
S&D Vokietija
 
 
Renata BRIANO
S&D Italija
 
 
Dan NICA
S&D Rumunija
 
 
 
 
 
 
Maria GRAPINI
S&D Rumunija
 
 
 
 
Derek VAUGHAN
S&D Jungtinė Karalystė
 
 
Olle LUDVIGSSON
S&D Švedija
 
 
Laurenţiu REBEGA
S&D Rumunija
 
 
Claudia TAPARDEL
S&D Rumunija
 
 
Marita ULVSKOG
S&D Švedija
 
 
Silvia COSTA
S&D Italija
 
 
Ricardo SERRÃO SANTOS
S&D Portugalija
 
 
Anna HEDH
S&D Švedija
 
 
Maria João RODRIGUES
S&D Portugalija
 
 
Carlos ZORRINHO
S&D Portugalija
 
 
Isabelle THOMAS
S&D Prancūzija
 
 
Boris ZALA
S&D Slovakija
 
 
Adam GIEREK
S&D Lenkija
 
 
Birgit SIPPEL
S&D Vokietija
 
 
Guillaume BALAS
S&D Prancūzija
 
 
Pedro SILVA PEREIRA
S&D Portugalija
 
 
Andrejs MAMIKINS
S&D Latvija
 
 
Liliana RODRIGUES
S&D Portugalija
 
 
Eva KAILI
S&D Graikija
 
 
Sylvie GUILLAUME
S&D Prancūzija
 
 
Marlene MIZZI
S&D Malta
 
 
Monika SMOLKOVÁ
S&D Slovakija
 
 
Nikos ANDROULAKIS
S&D Graikija
 
 
Damiano ZOFFOLI
S&D Italija
 
 
 
 
Ole CHRISTENSEN
S&D Danija
 
 
Emmanuel MAUREL
S&D Prancūzija
 
 
 
 
Miltiadis KYRKOS
S&D Graikija
 
 
Gilles PARGNEAUX
S&D Prancūzija
 
 
 
 
Catherine STIHLER
S&D Jungtinė Karalystė