Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Pirmininkas

Europos parlamentas: kaip renkamas...
 1. Europos parlamento pirmininkas
  1 Pirmininkas
  Renkamas dvejiems su puse metų ir gali būti perrenkamas.
  • Rinkimų procedūra:
   Pirmininku slaptu balsavimu išrenkamas kandidatas, surinkęs absoliučią balsavusiųjų daugumą. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka tokios daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių.
  • Funkcijos:
   Vadovauja Parlamento ir jo organų veiklai, pirminkauja plenariniams posėdžiams, savo parašu tvirtina Parlamento priimtą ES biudžetą. Pirmininkas atstovauja Parlamentui tarptautinių santykių srityje, per iškilmingas progas ir administraciniuose, teisiniuose bei finansiniuose reikaluose.
  Pavaduotojai
  14 pavaduotojų
  Dėl jų kandidatūrų balsuojama viename biuletenyje. Per pirmą balsavimą išrinktais laikomi ne daugiau kaip keturiolika kandidatų, surinkusių absoliučią balsavusiųjų daugumą.
  Pareigos :
  Jei Parlamento pirmininkas nedalyvauja posėdyje, jį pakeičia vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų. Parlamento pirmininkas gali pavesti Parlamento pirmininko pavaduotojams tokias pareigas kaip atstovavimą Parlamentui tam tikromis iškilmingomis progomis ar atliekant kitus nustatytus veiksmus.
  • Šaltinis: Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
Martinas Schulzas
 

M. Schulzas pradėjo politinę karjerą būdamas 19 metų kaip Vokietijos Socialdemokratų partijos narys. Sulaukęs 31 metų jis tapo jauniausiu meru Šiaurės Reino–Vestfalijos žemėje. Šiame poste jis išbuvo 11 metų. 1994 m. M. Schulzas pirmąkart išrenkamas į Europos Parlamentą, o 2004 m. tampa Socialistų ir demokratų frakcijos pirmininku. 2012 m. sausio 17 dieną jis išrenkamas EP pirmininku ir į šį postą perrenkamas 2014 m. liepos 1 dieną.

 

Antradienį Strasbūre pirmąkart susirinkęs naujos kadencijos Europos Parlamentas savo pirmininku perrinko socialdemokratą iš Vokietijos Martin Schulz (Martiną Šulcą), kuris ėjo EP pirmininko pareigas nuo 2012 m. pradžios. Slaptame balsavime jį parėmė 409 europarlamentarai iš 723 balsavusiųjų. Pirmą kartą istorijoje tas pats asmuo perrinktas EP pirmininku. Jo kadencija trunka dvejus su puse metų. (Skaityti daugiau: Europos Parlamento pirmininku perrinktas M. Schulz)

Nuoroda : 20140627TST50806