Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Komisje

Parlament europejski: jak wybierzemy...
 1. Komisje
  • Komisja składa się z 25 - 71 członków.
  • Każda posiada przewodniczącego, biuro oraz sekretariat.
  • Polityczny układ sił w komisji odzwierciedla układ sił w parlamencie.
   
  Obowiązki

  Przygotowują prace sesji plenarnych w przydzielonych im sferach kompetencji.

  Opracowują i przyjmują propozycje prawne oraz rezolucje z własnej inicjatywy. Pracują nad propozycjami Komisji Europejskiej i Rady, i w razie potrzeby, przygotowują rezolucje, prezentowane później podczas sesji plenarnej.

  Konferencja przewodniczących komisji

  W jej skład wchodzą wszyscy przewodniczący parlamentarnych komisji.

  • Źródła: Regulamin Parlamentu Europejskiego
Lista komisji
Przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji : Jerzy BUZEK
 
Komisje stałe
 1. Komisja: AFET Sprawy Zagraniczne
  Przewodniczący: Elmar BROK
 2. Komisja: DROI Prawa Człowieka
  Przewodniczący: Elena VALENCIANO
 3. Komisja: SEDE Bezpieczeństwo i Obrona
  Przewodniczący: Anna Elżbieta FOTYGA
 4. Komisja: DEVE Rozwój
  Przewodniczący: Linda MCAVAN
 5. Komisja: INTA Handel Międzynarodowy
  Przewodniczący: Bernd LANGE
 6. Komisja: BUDG Budżet
  Przewodniczący: Jean ARTHUIS
 7. Komisja: CONT Kontrola Budżetowa
  Przewodniczący: Ingeborg GRÄSSLE
 8. Komisja: ECON Sprawy Gospodarcze i Monetarne
  Przewodniczący: Roberto GUALTIERI
 9. Komisja: EMPL Zatrudnienie i Sprawy Socjalne
  Przewodniczący: Thomas HÄNDEL
 10. Komisja: TRAN Transport i Turystyka
  Przewodniczący: Michael CRAMER
 11. Komisja: REGI Rozwój Regionalny
  Przewodniczący: Iskra MIHAYLOVA
 12. Komisja: AGRI Rolnictwo i Rozwój Wsi
  Przewodniczący: Czesław Adam SIEKIERSKI
 13. Komisja: PECH Rybołówstwo
  Przewodniczący: Alain CADEC
 14. Komisja: CULT Kultura i Edukacja
  Przewodniczący: Silvia COSTA
 15. Komisja: JURI Prawo
  Przewodniczący: Pavel SVOBODA
 16. Komisja: AFCO Sprawy Konstytucyjne
  Przewodniczący: Danuta Maria HÜBNER
 17. Komisja: FEMM Prawa Kobiet i Równouprawnienie
  Przewodniczący: Iratxe GARCÍA PÉREZ
 18. Komisja: PETI Petycje
  Przewodniczący: Cecilia WIKSTRÖM