Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Ku nowemu Parlamentowi

Parlament europejski: jak wybierzemy...
 1. Przewodniczący parlamentu europejskiego
  Jeden przewodniczący
  2,5
  -roczna, odnawialna kadencja
  • Procedura wyboru:
   Kandydat, który uzyska absolutną większość głosów w głosowaniu tajnym, zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniej większości po trzech turach głosowania, w czwartej biorą udział tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali największe poparcie.
  • Obowiązki :
   Przewodniczący kieruje pracami Parlamentu, prowadzi obrady oraz ogłasza przyjęcie budżetu UE. Reprezentuje Parlament w kontaktach międzynarodowych oraz w relacjach z innymi instytucjami unijnymi.
  Wiceprzewodniczący
  14 wiceprzewodniczących
  Wybierani podczas pojedynczego głosowania
  Obowiązki:
  Przejmują kompetencje przewodniczącego w przypadku jego nieobecności. Przewodniczący PE może także przekazać im część obowiązków, w tym reprezentowanie Parlamentu podczas spotkań i ceremonii.
 2. Grupy polityczne

  Członkowie Parlamentu Europejskiego zrzeszają się w ramach grup politycznych, które łączy wspólna polityczna wizja.

  Każda grupa ma swojego lidera (lub współprzewodniczących w przypadku niektórych grup), biuro i sekretariat.

  Grupa potrzebuje:
  • minimum 25 członków
  • reprezentujących przynajmniej 1/4 państw UE.

  Niezrzeszeni deputowani: nie należą do żadnej z grup politycznych.

  Konferencja przewodniczących
  Przewodniczący Parlamentu wraz z liderami grup politycznych.
  Uzgadnia agendę Parlamentu Europejskiego. Odpowiedzialna za określenie kompetencji i składu komisji, komisji śledczych, wspólnych komisji parlamentarnych oraz delegacji.
 3. Biuro
  1. 1 przewodniczący
  2. 14 wiceprzewodniczących
  3. Kwestorzy
  • wybranych w pojedynczym głosowaniu 
  • pełniący funkcje doradcze. 
  Obowiązki
  Biuro odpowiedzialne jest za sprawy finansowe, organizacyjne i administracyjne.
 4. Komisje
  • Komisja składa się z 25 - 71 członków.
  • Każda posiada przewodniczącego, biuro oraz sekretariat.
  • Polityczny układ sił w komisji odzwierciedla układ sił w parlamencie.
   
  Obowiązki

  Przygotowują prace sesji plenarnych w przydzielonych im sferach kompetencji.

  Opracowują i przyjmują propozycje prawne oraz rezolucje z własnej inicjatywy. Pracują nad propozycjami Komisji Europejskiej i Rady, i w razie potrzeby, przygotowują rezolucje, prezentowane później podczas sesji plenarnej.

  Konferencja przewodniczących komisji

  W jej skład wchodzą wszyscy przewodniczący parlamentarnych komisji.

 5. Delegacje

  Składają się z 12 - 70 członków.

  W latach 2009-2014, posłowie zrzeszeni byli w 41 delegacjach.

  Obowiązki

  Utrzymują kontakty i wymianę informacji z parlamentami krajów nie wchodzących w skład Unii Europejskiej. Pomagają promować idee oraz wartości Unii Europejskiej, takie jak: wolność, demokracja, poszanowanie praw i wolności człowieka oraz rządy prawa, poza jej granicami.

   
  • Źródła: Regulamin Parlamentu Europejskiego