Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)

Grupy polityczne

Parlament europejski: jak wybierzemy...
 1. Grupy polityczne

  Członkowie Parlamentu Europejskiego zrzeszają się w ramach grup politycznych, które łączy wspólna polityczna wizja.

  Każda grupa ma swojego lidera (lub współprzewodniczących w przypadku niektórych grup), biuro i sekretariat.

  Grupa potrzebuje:
  • minimum 25 członków
  • reprezentujących przynajmniej 1/4 państw UE.

  Niezrzeszeni deputowani: nie należą do żadnej z grup politycznych.

  Konferencja przewodniczących
  Przewodniczący Parlamentu wraz z liderami grup politycznych.
  Konferencja Przewodniczących, składająca się z przewodniczącego PE oraz liderów grup politycznych, to kluczowy organ parlamentu, ustalający polityczny kurs izby, decydujący o jej priorytetach i ustalający agendę sesji plenarnych. Konferencja odpowiedzialna jest także za skład i określenie kompetencji parlamentarnych komisji i delegacji.

Obecnie, w Parlamencie Europejskim zasiada siedem grup politycznych. Tak jak w każdej innej izbie, istotnie wpływają one na podejmowane przez instytucję decyzje. W przeciwieństwie do innych parlamentów, gromadzą członków pochodzących z rozmaitych państw członkowskich, których łączą polityczne przekonania.


Przed każdym głosowaniem plenarnym, grupy polityczne analizują sprawozdania opracowane przez komisje parlamentarne i wnoszą poprawki. Żadna z grup nie ma w Parlamencie Europejskim absolutnej większości, w związku z czym konieczne jest prowadzenie rozmów z innymi frakcjami, by zabezpieczyć odpowiednią ilość głosów.

Stanowisko przyjęte przez grupę jest ustalane w drodze porozumienia wewnątrz grupy, na żadnego posła nie można nałożyć obowiązku głosowania w określony sposób.