Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
Logo ALDE

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

 

Pragniemy silniejszej i stabilniejszej Unii Europejskiej dysponującej środkami, które pomogą rozwiązać najpoważniejsze problemy niepokojące obywateli Europy, a z którymi pojedyncze państwa członkowskie nie są sobie w stanie poradzić. UE musi sfinalizować proces tworzenia rynku wewnętrznego energii oraz usług cyfrowych, wykorzystując jednocześnie rynki kapitałowe w celu sfinansowania nowej infrastruktury, która napędzi naszą gospodarkę w najbliższych latach, oraz stworzenia nowych i trwałych miejsc pracy. Europa musi więc pozostać wierna swoim wartościom oraz stać na straży podstawowych praw, takich jak wolność, równość i niedyskryminacja. Ponadto UE powinna zmienić się pod względem instytucjonalnym, walczyć z marnotrawstwem i działać bardziej efektywnie.

 
Guy Verhofstadt
Przewodniczący
Belgia
 

Guy Verhofstadt urodził się w 1953 r. Studiował prawo w Gandawie. Z biegiem lat piastował szereg wysokich stanowisk politycznych w Belgii, w tym posła w Izbie Reprezentantów, wicepremiera, ministra budżetu i senatora. W lipcu 1999 r. został wybrany na stanowisko premiera Belgii i przez następne dziesięć lat stał na czele trzech różnych rządów. Guy Verhofstadt został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r. i od tamtej pory pełni funkcję przewodniczącego grupy ALDE. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

 
Petr JEŽEK
ALDE Republika Czeska
 
 
Pavel TELIČKA
ALDE Republika Czeska
 
 
Marit PAULSEN
ALDE Szwecja
 
 
Enrique CALVET CHAMBON
ALDE Hiszpania
 
 
Martina DLABAJOVÁ
ALDE Republika Czeska
 
 
Javier NART
ALDE Hiszpania
 
 
Dita CHARANZOVÁ
ALDE Republika Czeska
 
 
Nathalie GRIESBECK
ALDE Francja
 
 
Iskra MIHAYLOVA
ALDE Bułgaria
 
 
Hilde VAUTMANS
ALDE Belgia
 
 
 
 
 
 
Nedzhmi ALI
ALDE Bułgaria
 
 
Ulrike MÜLLER
ALDE Niemcy
 
 
Filiz HYUSMENOVA
ALDE Bułgaria
 
 
Jean-Marie CAVADA
ALDE Francja
 
 
Gérard DEPREZ
ALDE Belgia
 
 
Jozo RADOŠ
ALDE Chorwacja
 
 
Gesine MEISSNER
ALDE Niemcy
 
 
Michael THEURER
ALDE Niemcy
 
 
 
 
Sylvie GOULARD
ALDE Francja
 
 
 
 
Anneli JÄÄTTEENMÄKI
ALDE Finlandia
 
 
Angelika MLINAR
ALDE Austria
 
 
Renate WEBER
ALDE Rumunia
 
 
Mircea DIACONU
ALDE Rumunia
 
 
Hannu TAKKULA
ALDE Finlandia
 
 
Dominique RIQUET
ALDE Francja
 
 
Robert ROCHEFORT
ALDE Francja
 
 
Frédérique RIES
ALDE Belgia
 
 
 
 
Ivo VAJGL
ALDE Słowenia
 
 
 
 
Kaja KALLAS
ALDE Estonia
 
 
Jan HUITEMA
ALDE Holandia
 
 
Yana TOOM
ALDE Estonia
 
 
Jens ROHDE
ALDE Dania
 
 
Marielle de SARNEZ
ALDE Francja
 
 
Jean ARTHUIS
ALDE Francja
 
 
Viktor USPASKICH
ALDE Litwa
 
 
Paavo VÄYRYNEN
ALDE Finlandia
 
 
 
 
 
 
Marian HARKIN
ALDE Irlandia
 
 
Sophia in 't VELD
ALDE Holandia
 
 
Cecilia WIKSTRÖM
ALDE Szwecja
 
 
Urmas PAET
ALDE Estonia
 
 
Nils TORVALDS
ALDE Finlandia
 
 
 
 
Louis MICHEL
ALDE Belgia
 
 
António MARINHO E PINTO
ALDE Portugalia
 
 
 
 
Philippe DE BACKER
ALDE Belgia
 
 
Gerben-Jan GERBRANDY
ALDE Holandia
 
 
José Inácio FARIA
ALDE Portugalia
 
 
 
 
Iveta GRIGULE
ALDE Łotwa
 
 
 
 
Ilhan KYUCHYUK
ALDE Bułgaria
 
 
Guy VERHOFSTADT
ALDE Belgia
 
 
Fredrick FEDERLEY
ALDE Szwecja
 
 
Catherine BEARDER
ALDE Wielka Brytania
 
 
Ivan JAKOVČIĆ
ALDE Chorwacja
 
 
Norica NICOLAI
ALDE Rumunia
 
 
Marietje SCHAAKE
ALDE Holandia
 
 
 
 
Charles GOERENS
ALDE Luksemburg
 
 
Ulla TØRNÆS
ALDE Dania
 
 
Antanas GUOGA
ALDE Litwa