Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
Logo GUE/NGL

Zjednoczona Lewica Europejska/Nordycka Zielona Lewica

 

Grupa GUE/NGL składa się z 52 posłów z całej Europy i działa na rzecz pokoju, solidarności, sprawiedliwości społecznej, równości, demokracji i praw człowieka. Jest to jedyna grupa parlamentarna charakteryzująca się zrównoważonym udziałem płci, w której działa 26 kobiet oraz 26 mężczyzn. Jesteśmy grupą konfederacyjną, co oznacza poszanowanie różnorodności tożsamości i opinii naszych posłów. Podczas tej kadencji zamierzamy walczyć z polityką oszczędnościową, dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, skupić się na problemie niebezpiecznego wzrostu popularności skrajnej prawicy, a także sprzeciwić się rozmowom handlowym UE-USA w sprawie TTIP.

 
Gabi Zimmer
Przewodnicząca
Niemcy
 

Gabi Zimmer została wybrana na przewodniczącą grupy w 2012 r., a następnie wybrano ją ponownie w roku 2014. Jest posłanką do PE od 2014 r. W latach 2000 i 2003 była prezesem niemieckiej Partii Lewicy (PDS, która przekształciła się w DIE.LINKE w wyniku połączenia w 2007 r.). Przedtem była prezesem PDS w Turyngii w latach 1990-1998 oraz posłanką do Parlamentu Regionalnego Turyngii. Jej główne cele polityczne to walka z głodem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE oraz poza nią.

 
Stelios KOULOGLOU
GUE/NGL Grecja
 
 
Tania GONZÁLEZ PEÑAS
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Dimitrios PAPADIMOULIS
GUE/NGL Grecja
 
 
Miguel URBÁN CRESPO
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Younous OMARJEE
GUE/NGL Francja
 
 
Malin BJÖRK
GUE/NGL Szwecja
 
 
Fabio DE MASI
GUE/NGL Niemcy
 
 
Sabine LÖSING
GUE/NGL Niemcy
 
 
Cornelia ERNST
GUE/NGL Niemcy
 
 
Thomas HÄNDEL
GUE/NGL Niemcy
 
 
Stefan ECK
GUE/NGL Niemcy
 
 
Anja HAZEKAMP
GUE/NGL Holandia
 
 
Martina ANDERSON
GUE/NGL Wielka Brytania
 
 
Dennis de JONG
GUE/NGL Holandia
 
 
Marie-Christine VERGIAT
GUE/NGL Francja
 
 
Jean-Luc MÉLENCHON
GUE/NGL Francja
 
 
Emmanouil GLEZOS
GUE/NGL Grecja
 
 
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Barbara SPINELLI
GUE/NGL Włochy
 
 
Anne-Marie MINEUR
GUE/NGL Holandia
 
 
Inês Cristina ZUBER
GUE/NGL Portugalia
 
 
Patrick LE HYARIC
GUE/NGL Francja
 
 
Estefanía TORRES MARTÍNEZ
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Javier COUSO PERMUY
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Pablo IGLESIAS
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Marina ALBIOL GUZMÁN
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Neoklis SYLIKIOTIS
GUE/NGL Cypr
 
 
Lidia SENRA RODRÍGUEZ
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Ángela VALLINA
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Josu JUARISTI ABAUNZ
GUE/NGL Hiszpania
 
 
João FERREIRA
GUE/NGL Portugalia
 
 
Paloma LÓPEZ BERMEJO
GUE/NGL Hiszpania
 
 
Takis HADJIGEORGIOU
GUE/NGL Cypr
 
 
Kostas CHRYSOGONOS
GUE/NGL Grecja
 
 
Martina MICHELS
GUE/NGL Niemcy
 
 
Eleonora FORENZA
GUE/NGL Włochy
 
 
Curzio MALTESE
GUE/NGL Włochy
 
 
Rina Ronja KARI
GUE/NGL Dania
 
 
Kostadinka KUNEVA
GUE/NGL Grecja
 
 
Merja KYLLÖNEN
GUE/NGL Finlandia
 
 
Kateřina KONEČNÁ
GUE/NGL Republika Czeska
 
 
Gabriele ZIMMER
GUE/NGL Niemcy
 
 
Sofia SAKORAFA
GUE/NGL Grecja
 
 
Miguel VIEGAS
GUE/NGL Portugalia
 
 
Jiří MAŠTÁLKA
GUE/NGL Republika Czeska
 
 
Miloslav RANSDORF
GUE/NGL Republika Czeska
 
 
Lynn BOYLAN
GUE/NGL Irlandia
 
 
Marisa MATIAS
GUE/NGL Portugalia
 
 
Luke Ming FLANAGAN
GUE/NGL Irlandia
 
 
Matt CARTHY
GUE/NGL Irlandia
 
 
Liadh NÍ RIADA
GUE/NGL Irlandia
 
 
Helmut SCHOLZ
GUE/NGL Niemcy