Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście")
Bezpośredni dostęp do wykazu innych stron (Wciśnij klawisz Enter)
Logo Zielonych/WSE

Zieloni/Wolny Sojusz Europejski

 

Grupa Zielonych/WSE wierzy, że Europa reprezentuje wspólny dom i przyszłość. Opowiadamy się za ochroną środowiska, równością szans, sprawiedliwością społeczną oraz otwartą, demokratyczną Europą, gdzie obywatele angażują się w politykę i nie są podporządkowani interesom korporacyjnym. Domagamy się zorientowanych na przyszłość inwestycji w celu stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy, a także ochrony praw i wolności w granicach Unii Europejskiej i poza nimi. Promujemy postępowe i stabilne rozwiązania problemów, z jakimi zmaga się UE.

 
Rebecca Harms
Współprzewodnicząca
Niemcy
 

Rebecca Harms pełni funkcję współprzewodniczącej grupy Zielonych/WSE od 2009 r. Od 2004 r. jest posłanką do PE i koncentruje się na energetyce, polityce przeciwdziałania zmianie klimatu, ochronie konsumentów oraz stosunkach między UE a Ukrainą. Wcześniej pełniła funkcję przewodniczącej i członka grupy Zielonych w Landtagu Dolnej Saksonii. Swoje życie poświęciła walce z energetyką jądrową. Z zawodu jest ogrodnikiem, zajmuje się również kręceniem filmów dokumentalnych. W 1977 r. była jedną z założycielek pierwszej niemieckiej grupy aktywistów antynuklearnych.

Philippe Lamberts
Współprzewodniczący
Belgia
 

Philippe Lamberts jest współprzewodniczącym grupy Zielonych/WSE od 2014 r., Obecnie członek komisji ECON. W poprzedniej kadencji koncentrował się na kwestiach makroekonomicznych, zarządzaniu gospodarczym oraz regulacjach bankowych. Pełnił kilka funkcji w Europejskiej Partii Zielonych (współprzewodniczący 2006-2012) oraz belgijskiej partii Zielonych (Ecolo). Po studiach z inżynierii matematycznej pracował na różnych stanowiskach w koncernie IBM w latach 1987-2009.

 
Igor ŠOLTES
Greens/EFA Słowenia
 
 
Bart STAES
Greens/EFA Belgia
 
 
Max ANDERSSON
Greens/EFA Szwecja
 
 
Bodil VALERO
Greens/EFA Szwecja
 
 
Jean LAMBERT
Greens/EFA Wielka Brytania
 
 
Martin HÄUSLING
Greens/EFA Niemcy
 
 
Keith TAYLOR
Greens/EFA Wielka Brytania
 
 
Tamás MESZERICS
Greens/EFA Węgry
 
 
José BOVÉ
Greens/EFA Francja
 
 
Benedek JÁVOR
Greens/EFA Węgry
 
 
Heidi HAUTALA
Greens/EFA Finlandia
 
 
Reinhard BÜTIKOFER
Greens/EFA Niemcy
 
 
Jan Philipp ALBRECHT
Greens/EFA Niemcy
 
 
Maria HEUBUCH
Greens/EFA Niemcy
 
 
Michèle RIVASI
Greens/EFA Francja
 
 
Yannick JADOT
Greens/EFA Francja
 
 
Karima DELLI
Greens/EFA Francja
 
 
Barbara LOCHBIHLER
Greens/EFA Niemcy
 
 
Sven GIEGOLD
Greens/EFA Niemcy
 
 
Ian HUDGHTON
Greens/EFA Wielka Brytania
 
 
Ska KELLER
Greens/EFA Niemcy
 
 
Indrek TARAND
Greens/EFA Estonia
 
 
Bas EICKHOUT
Greens/EFA Holandia
 
 
Pascal DURAND
Greens/EFA Francja
 
 
Jordi SEBASTIÀ
Greens/EFA Hiszpania
 
 
Ulrike LUNACEK
Greens/EFA Austria
 
 
Eva JOLY
Greens/EFA Francja
 
 
Julia REDA
Greens/EFA Niemcy
 
 
Klaus BUCHNER
Greens/EFA Niemcy
 
 
Margrete AUKEN
Greens/EFA Dania
 
 
Molly SCOTT CATO
Greens/EFA Wielka Brytania
 
 
Bronis ROPĖ
Greens/EFA Litwa
 
 
Peter ERIKSSON
Greens/EFA Szwecja
 
 
Michel REIMON
Greens/EFA Austria
 
 
Monika VANA
Greens/EFA Austria
 
 
Ernest MARAGALL
Greens/EFA Hiszpania
 
 
Josep-Maria TERRICABRAS
Greens/EFA Hiszpania
 
 
Terry REINTKE
Greens/EFA Niemcy
 
 
Linnéa ENGSTRÖM
Greens/EFA Szwecja
 
 
Ernest URTASUN
Greens/EFA Hiszpania
 
 
Claude TURMES
Greens/EFA Luksemburg
 
 
Tatjana ŽDANOKA
Greens/EFA Łotwa
 
 
Judith SARGENTINI
Greens/EFA Holandia
 
 
Helga TRÜPEL
Greens/EFA Niemcy
 
 
Michael CRAMER
Greens/EFA Niemcy
 
 
Davor ŠKRLEC
Greens/EFA Chorwacja
 
 
Alyn SMITH
Greens/EFA Wielka Brytania
 
 
Philippe LAMBERTS
Greens/EFA Belgia
 
 
Rebecca HARMS
Greens/EFA Niemcy
 
 
Jill EVANS
Greens/EFA Wielka Brytania